Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Berg, Laila. (2009) A mutational analysis of the biotechnologically useful broad-host-range Pm promoter in Escherichia coli. 2009. ISBN 978-82-471-1465-0.