Statsbygg søker plankonsulent til NTNU Campussamling

Nyheter 17. mars 2020

Statsbygg søker plankonsulent til NTNU Campussamling

Statsbygg lyser nå ut den første av to store kontrakter våren 2020 for å gjennomføre forprosjektet for NTNU Campussamling.

Flyfoto Gløshaugen
Gløshaugenplatået sett fra nord. Foto: Erik Børseth/NTNU

Skrevet av: Hanna Maria Jones

Statsbygg mottok i desember 2019 oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å videreføre prosjektet Campussamling fram til ferdig forprosjekt. For å gjennomføre arbeidet lyser Statsbygg ut to kontrakter våren 2020. Kontrakt for plantjenester for detaljregulering er nå lyst ut, og senere i vår vil det lyses ut én kontrakt for programmeringstjenester og prosjekteringstjenester.

Kontrakten som ligger ute er for plantjenester for detaljregulering til NTNU Campussamling. Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-basen og TED-basen. Frist for konkurransen er 23. april 2020. Arbeidet skal gjennomføres i 2020 og 2021.

- Dette er den første av mange anbudskonkurranser til vårt største prosjekt innen universitets- og høgskolesektoren noensinne. Slik sett er dette en milepæl, sier avdelingsdirektør i Statsbygg Linda Sunde Eriksen

Oppdraget for plantjenester for detaljregulering omfatter utarbeidelse av flere parallelle detaljreguleringsplaner, der alle delplanene ligger på og rundt Gløshaugen. Delplanene vil beskrives i planinitiativet, som Statsbygg planlegger innsendt til Trondheim kommune i slutten av april.

Én samlet campus

NTNU Campussamling skal samle store deler av NTNU til området rundt Gløshaugen. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet med de tekniske og naturvitenskaplige miljøene på Gløshaugen og med medisin-, og helse- og lærerutdanningene på Øya og Kalvskinnet.

Det er satt en øvre arealgrense på 92.000 kvadratmeter bruttoareal nybygg og 45.000 kvadratmeter bruttoareal til ombygging.

Les nyheten på Statsbygg.no: Statsbygg søker plankonsulent til NTNU
 

Spørsmål?

Ta kontakt med: