Nyheter 28. november

Les merknadene fra andre høring på planprogram

Høringen av de utdypende utredningene til planprogram for samlet campus i Trondheim ble avsluttet 9. november 2018. Du kan lese alle merknadene på vår nettside.

Oversiktsbilde med de aktuelle tomtene uthevet. Illustrasjon: Eggen Arkitekter.

25. september vedtok Bygningsrådet å sende alle NTNUs tilleggsutredninger til planprogrammet for et samlet campus på høring. Høringsperioden varte til og med 9. november.

NTNU mottok i denne høringen fire merknader fra offentlige myndigheter, tre fra næringsliv, elleve fra organisasjoner og åtte fra privatpersoner.

Mange merknader som kom inn i denne runden, var en påminnelse om de merknadene som ble levert i forbindelse med den første høringsrunden.

Alle merknadene kan leses her: Merknader til planprogrammets tilleggsutredninger

Alle merknader vurderes i forbindelse med revidering av planprogram og alle merknader vil i sin helhet følge planprogrammet ved innsendelse til kommunen for sluttbehandling. Det reviderte planprogrammet planlegges oversendt kommunen for fastsettelse våren 2019.