Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Cao, Yanran; Stene, Anne. (2018) Immunology and stress responses during dual infection with salmonid alphavirus and Paramoeba perurans in farmed Atlantic salmon. Blue Growth: Aquaculture, Fisheries, Market and Health Perspectives..
  • Cao, Yanran; Stene, Anne; Gansel, Lars Christian; Tuene, Stig Atle; Aas, Grete Hansen; Røsvik, Anne Synnøve. (2017) Natural Infection Induced Immune Response against Salmonid Alphavirus in Farmed Salmon. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.
  • Cao, Yanran; Stene, Anne; Yndestad, Harald; Kommisrud, Elisabeth. (2016) Impact of Brominated Flame Retardants on Embryo Development of Atlantic Cod (Gadus Morhua) during Early Life Stages. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
  • Cao, Yanran; Æsøy, Vilmar; Stene, Anne. (2014) Ballast water analysis and heat treatment using waste heat recovery systems on board ships. Proceedings 28th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2014, May 27th - May 30th, 2014, Brescia, Italy.