course-details-portlet

HBIOA1005 - Anatomi, fysiologi og histologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Celler og vev, hud, blodet, muskler og skjelett, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, nyre og urinveier, det endokrine systemet, nervesystemet, forplantningsorganene og reproduksjon og normal histologi.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

  • kan forskjellen mellom typer vev
  • kan gjøre rede for den normale oppbygning og funksjon til kroppens celler, organer og organsystem
  • kan gjøre rede for cellers og vevs mikroskopiske utseende og se dette i sammenheng med cellenes og vevets funksjon i kroppen

Ferdighet - studenten:

  • kan gjenkjenne den normale mikroskopiske morfologien til de store organsystemene

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: Forelesninger, øvinger.

Total arbeidsmengde pr student tilsvarer 200 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger og laboratoriearbeid utgjøre ca. 64 timer.

Obligatoriske aktiviteter: Fire digitale, obligatoriske laboratorieøvinger med innlevering av rapporter må være godkjent for å gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger med innlevering

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen

Obligatoriske aktiviteter: Fire obligatoriske laboratorieøvinger med innlevering skal være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Sand; Sjaastad; Haug og Bjålie: Menneskekroppen, Fysiologi og anatomi

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOT1011 7.5 HØST 2020
BI101814 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 15
G133 Gnisten/Fagskolen 20
G239/225-Fy Gnisten/Fagskolen 18
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU