Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy. (2013) Det nye barnevernet. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02236-9.
  • Lichtwarck, Willy; Clifford, Graham. (2010) Modernisering i barnevernet : ideologi, kontekst og kompetanse. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 978-82-15-01174-5.
  • Drugli, May Britt; Lichtwarck, Willy. (1998) Foreldrearbeid-med barnet i fokus?. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 82-00-42548-7.
  • Lichtwarck, Willy; Magnussen, Tone; Sandvin, Johans T.; Söder, Mårten. (1998) Normaliseringsarbeid og ambivalens. Universitetsforlaget. 1998.
  • Sandvin, Johans T.; Söder, Mårten; Lichtwarck, Willy; Magnussen, Tone. (1998) Normaliseringsarbeid og ambivalens. Bofellesskap som omsorgsarena. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 8200450082.
  • Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy. (1997) Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-42700-5.
  • Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy. (1997) Kommunen som velferdsyter. 1997. ISBN 8200427005.
  • Lichtwarck, Willy; Clifford, Graham. (1996) Samarbeid i barnevernet: ideologi, endring og konflikt. 1996. ISBN 9788251834391.