Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med bærekraftige energisystemer - dette inkluderer elbil og andre nullutslipsbiler, energilagring, energimarkeder, energisystemanalyse, smart grids, solenergi, vindenergi...

Forsker i prosjektet EV4EUR "Environmental assessment of electric vehicle deployment pathways for Europe" og underviser i forskjellige fag.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling