Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet elkraftingeniør (spesialisering energisystemer) og har diplom og doktorgrad fra Tyskland, hvor jeg jobbet med energilagring, solceller og integrasjon av vindenergi i det tyske markedet. Jeg har også gjennomført studier for næringslivet relatert til optimal driftsplanlegging av kraftverkporteføljer. Fra 2010 arbeidet jeg som postdoktor og forsker for NTNU og SINTEF Energi; hovedsakelig på energisystemer, havvind, energioverføring, CO2-utslipp, mikronett, elbiler/hydrogenbiler, integrering av fornybar energi og planlegging av vannkraft.
For tiden er jeg førsteamanuensis for Bærekraftig Elektrisk Energi ved NTNU.

 

Kort CV

 • fra 2019: Førsteamanuensis for Bærekraftig Elektrisk Energi ved Institutt for elkraftteknikk (NTNU)
 • 2017-2019: Forsker ved Institutt for elkraftteknikk (NTNU)
 • 2010-2017: Forsker i avdeling Energisystemer ved SINTEF Energi
  • jobbet i flere grupper: Aktive Kraftnett, Marked- og Nettanalyse, Systemdynamikk
 • 2010-2012: Postdoc i prosjektet NOWITECH ved Institutt for elkraftteknikk (NTNU)
  • tema: Balance Management with large scale offshore wind integration
 • 2004-2010: PhD ved Institutt for energiteknikk (Universitet i Wuppertal)
  • tittel PhD-tesis: Optimized operation management of wind energy plants by energy storage
 • 2003-2004: Vitenskapelig Assistent ved Institutt for kraftelektronikk og elektromagnetisk kompatibilitet (Teknisk Universitet i Chemnitz)
 • 1998-2003: Diplomstudent i Elektroteknikk ved Institutt for elkraftteknologi (Teknisk Universitet i Chemnitz)
  • tittel diplomarbeid: Model optimization of a universal storage system in ATP/EMTP

 

Forskningsinteresser

 • energisystemanalyse
 • solenergi, vindkraft
 • energilager (inkl. elbil)
 • hydrogensystemer

 

Undervisning
Jeg underviser eller har undervist i følgende fag

 • ET6205 - Fremtidens distribusjonsnett (EVU, NTNU)
 • IELET2118 - Elektriske kraftnett (BSc, NTNU)
 • TELE2005 - Elektriske lavspentinstallasjoner (BSc, NTNU)
 • TELE3013 - Høyspenningsanlegg - kraftproduksjon og nett (BSc, NTNU)
 • TEP4225 - Energi og miljø (MSc, NTNU)
 • TET4105 - Elektriske kraftsystemer 1 (MSc, NTNU)
 • TET4155 - Infrastruktur for energitransport (MSc, NTNU)
 • TET4175 - Design og drift av Smart Grid kraftsystemer (MSc, NTNU)
 • TET4850 - Eksperter i team - Energiutfordringer for en bærekraftig framtid (MSc, NTNU)
 • Energiøkonomi (BSc, Universitet i Wuppertal)
 • Energiomdannelse (MSc, Universitet i Wuppertal)

 

Veiledning av studenter

 • PhD
  • "Digital Solar Electricity - The Role of Machine Learning, Artificial Intelligence and Energy Optimization", Berhane Dimd
  • Tarikua Zenebe (biveileder)
 • Master/Forprosjekt/Diplom
  • "Switching to DC-systems in Buildings – Analyses of possible appliances, energy autonomy and requirements", Dag Slålien
  • "Potential of fuel cells for electricity and heat supply in Norwegian buildings", Even Glad Sørhaug
  • "Power Flow Tracing for Norwegian offshore electrification", Ingrid Espmark Wibe
  • "Melting snow on solar modules - prototyping and profitability", Thor Thinius Tuv
  • "Performance and degradation analysis of different PV systems in Trondheim", Ali Haider Raja, co-supervisor
  • før: NTNU = 1, Universitet i Wuppertal = 6
 • Bachelor
  • "Nasjonal benchmarking av reel solenergiproduksjon mot simulerte data"
  • "Drift og vedlikehold av solcelleanlegg i Norge"
  • "Active load management combined with solar power in cold/freeze storage centers"
  • "Bruke kunstig intelligens for å predikere når utstyr trenger vedlikehold"
  • før: NTNU = 5, Universitet i Wuppertal = 5
 • I tillegg biveileder og sensor for flere oppgaver

 

Divers

 • Koordinator for bachelorutdanning Elektro (BIELEKTRO)
 • Medlem i
  • NTNU Team Solar
  • NTNU Team Batteri
  • NTNU Team Hydrogen
  • NTNU Team Vannkraft
  • GEMINI Solar Cells
  • IUG Faggruppe Ren Energi
  • Trøndelag Elbilforening

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling