SPL2031D - Sykdomslære - somatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Generell patologi og farmakologi.

Hjerte/kar og blodsykdommer.

Sykdommer i nervesystemet og sykdommer i bevegelsesapparatet.

Sykdommer i respirasjonsorganene og ØNH sykdommer

Sykdommer i endokrine organer, diabetes mellitus.

Sykdommer i fordøyelsessystemet og næringsbehov ved sykdom

Sykdommer i nyrer og urinveier, væske/elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser

Traumatologi, skader/forgiftninger og 1. hjelp.

Gynekologi og pediatri

Læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om;
- årsaker, symptomer/tegn, diagnostikk og behandling ved skader og sykdom i organsystemene
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Refleksjon

Utfyllende informasjon:
Refleksjon og gruppearbeid inkluderer fullskalasimulering med bruk av pasientsimulator.

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

PRU1002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
SPL1004D Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene
SPL1004DMED Medikamentregning
SPL1012D Kinisk sykepleie I
SPL1092D Menneske, helse og samfunn I
VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Kursmateriell

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne SPL2031.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL2031 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 14.09.2017 09:00 D101 - 1.etg. , D201 - 2.etg. , Valdres kurs- og stud.senter , Opus Hadeland , Opplæringssenteret i N-Gudbr.dal
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 26.01.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.