Bakgrunn og aktiviteter

Vendela Maria Paxal (1964) er professor II ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Hun er medlem i gruppen for Krets- og radiosystemer. Paxal har en master i fysikk fra Université d'Aix-Marseille III, Frankrike, og er utsdannet sivilingeniør fra Sup Telecom, i Paris. Hun har også en dr.techn grad fra NTNU, avhandling « Advanced Digital Signal Processing Algorithms for High Speed Applications ».

Se mer informasjon på engelsk.