TTT4234 - Romteknologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Det gis en introduksjon til Romteknologi og Romorientert virksomhet. Mekanikk i rommet. Vektløshet og vektløshetsforskning. Atmosæren. Brensel- og raketteknologi. Satellitter. Observasjonssatellitter, miljøovervåkning. Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer. Mennesket i rommet. I høstsemesteret vil kurset gå en gang i uken, med oppstart i august. Emnet gir grunnlag for å ta TTT4235 Romteknologi II som undervises i vårsemesteret.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i utvalgte aspekter av Romteknologi.
Kunnskaper:
- Oppnå en grunnleggende kunnskap om romteknologi.
- Tilegne seg kunnskap om satellittbaner, oppbygning av satellitter,
linkberegninger.
- Oppnå en grunnleggende forståelse for miljøet i rommet og effekter av
vektløshet.
- Oppnå en grunnleggende forståelse for applikasjoner innen
romteknologi, som jordobservasjon, navigasjon og kommunikasjon.

Ferdigheter:
- Kunne beskrive karakteristikkene ved de forskjellige banetypene (LEO,
MEO, GEO, HEO).
- Kunne beskrive minst tre anvendelsesområder for satellitter
(kommunikasjon, navigasjon, observasjon).
- Kunne sette opp et linkbudsjett.
- Kunne beskrive basiskomponentene i en satellitt (nyttelast,
rakettmotor, brensel, antenner, solcellepaneler og struktur).
- Kunne beskrive effekter av vektløshet (microgravity) og stråling på
organisk (inkl. kroppen) og uorganisk materiale.

TTT4235 Romteknologi II er et emne som følger dette. TTT4235 inneholder en feltsamling på Andøya Rakettskytefelt. Maksimum 24 studenter kan delta på dette pga. begrensninger ved skytefeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis som en forelesningsserie hver uke i høstsemesteret.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Anbefalt kursbok er The International Handbook of Space Technology - som kan lastes ned gratis fra NTNU-nettet http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-41101-4. Kurskompendium i Microgravity og kursmateriale vil bli gjort tilgjengelig.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3020 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 01.12.2018 09:00 D107, bygg 3 , D9, bygg 3 , D8, bygg 3 , D106, bygg 3 , D104, bygg 3 , D7, bygg 2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.