course-details-portlet

TTT4234 - Romteknologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Det gis en introduksjon til Romteknologi og Romorientert virksomhet. Mekanikk i rommet. Vektløshet og vektløshetsforskning. Atmosæren. Brensel- og raketteknologi. Satellitter. Observasjonssatellitter, miljøovervåkning. Kommunikasjon og kommunikasjonssystemer. Mennesket i rommet. I høstsemesteret vil kurset gå en gang i uken, med oppstart i august. Emnet gir grunnlag for å ta TTT4235 Romteknologi II som undervises i vårsemesteret.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har
- bred og tverrfaglig kunnskap om romteknologi.
- inngående kunnskap om satellittbaner, oppbygning av satellitter, linkberegninger.
- god forståelse for miljøet i rommet og effekter av vektløshet.
- god forståelse for applikasjoner innen
romteknologi, som jordobservasjon, navigasjon og kommunikasjon.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- beskrive karakteristikkene ved de forskjellige banetypene (LEO,
MEO, GEO, HEO).
- beskrive minst tre anvendelsesområder for satellitter
(kommunikasjon, navigasjon, observasjon).
- sette opp et linkbudsjett.
- beskrive basiskomponentene i en satellitt (nyttelast,
rakettmotor, brensel, antenner, solcellepaneler og struktur).
- beskrive effekter av vektløshet (microgravity) og stråling på
organisk (inkl. kroppen) og uorganisk materiale.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan forstå for hvilke oppgaver satellitter er egnet, hvilke fortrinn og utfordringer man har ved å operere i rommet, og hvilke oppgaver en ingeniør må løse for å sikre vellykket oppskyting og drift av en satellitt i bane.

TTT4235 Romteknologi II er et emne som følger dette. TTT4235 inneholder en feltsamling på Andøya Rakettskytefelt. Maksimum 24 studenter kan delta på dette pga. begrensninger ved skytefeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis som en forelesningsserie hver uke i høstsemesteret.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Anbefalt kursbok er The International Handbook of Space Technology - som kan lastes ned gratis fra NTNU-nettet http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-41101-4. Kurskompendium i Microgravity og kursmateriale vil bli gjort tilgjengelig.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3020 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU