TTT4235 - Romteknologi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Arbeider 30/100
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Emnet er et konsentrert praktisk-eksperimentelt kurs. Tidspunkt vil bli kunngjort senere.
Kurset inneholder bl.a. en uke med laboratorieøvelser og eksperimenter som er lagt til Andøya rakettskytefelt, som regel i midten av juni. Emnet bygger på TTT4234 Romteknologi I, som er en forutsetning for opptak. Opptaket er begrenset av tilgjengelig plass ved Andøya rakettskytefelt.
Øvelsene på Andøya omfatter bl.a. oppskyting av en studentrakett med måleinstrumenter, gjennomføring av rakett-"tracking" m.v. I tillegg til de eksperimentene og rapporten fra Andøya, inneholder kurset forelesninger (evt. et dagsseminar), og to større selvstendige arbeid; ett essay og en regneøving. Emnet gis under forutsetning om nødvendig økonomisk støtte.

Læringsutbytte

Kurset tar sikte på å gi en utvidet forståelse for praktiske og teoretiske aspekter av Romteknologi. Det tas sikte på øke studentenes evne til å gjennomføre større eksperimenter.

Kunnskaper:
- Oppnå en grunnleggende kunnskap om rakettoppskyting og delta i en
praktisk gjennomføring.
- Oppnå mer inngående kjennskap innen minst ett av følgende områder:
Raketteknologi
Telemetri
Nyttelast
Eksperiment

Ferdigheter:
- Kunne beskrive prosedyrene for en rakettoppskytning.
- Kunne beskrive hovedkarakteristikkene for en rakett under flight
(høyde, rekkevidde, center of gravity, center of mass, drag, spin, coning, supersonisk og subsonisk flight).
- Kunne beskrive hovedprinsippene for telemetrien (bærefrekvens,
antenner, tracking)
- Kunne beskrive prinsippene for sensorene som skytes opp som nyttelast
i raketten, og tolkning av resultatene fra disse.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedtyngden av dette emnet er en konsentrert, fulltids aktivitet på Andøya rakettskytefelt. I tillegg kommer forberedelser og etterarbeid (rapportering m.m.) Individuelle rapporter over prosjekt, innlevering av regneøvinger og laboratorieøvinger er obligatorisk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår prosjektarbeid/essay med 30%, regneøvinger 40% og rapport etter oppholdet 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Electronic Systems Design (MSELSYS) - enkelte retninger
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS) - enkelte retninger
Fysikk og matematikk (MTFYMA) - enkelte retninger
Kybernetikk og robotikk (MTTK) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

TTT4234 Romteknologi I.

Kursmateriell

Anbefalt kursbok er B. The International Handbook of Space Technology - http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-41101-4. Annet kursmateriale vil bli delt ut.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Arbeider 40/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.