course-details-portlet

LVUT8120 - Andrespråkspedagogikk 1 (1-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

 • Flerspråklighetsdidaktikk og transspråking
 • Samtalen i det flerspråklige klasserommet
 • Grunnleggende lese- og skriveopplæring når norsk er andrespråk
 • Arbeid med lesing når norsk er andrespråk
 • Arbeid med skriving når norsk er andrespråk
 • Språkkartlegging
 • Arbeid med digital kompetanse i flerspråklige klasserom
 • Bruk av digitale verktøy og ressurser i flerspråklige klasserom
 • Språkholdninger og språklige ideologier

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • hvordan en kan anerkjenne, synliggjøre og dra veksler på elevenes samla språkrepertoar i opplæringa
 • kartlegging av språklige ferdigheter
 • samtalen i det flerspråklige klasserommet
 • grunnleggende lese- og skriveopplæring når norsk er andrespråk
 • arbeid med skriftlige ferdigheter hos minoritetsspråklige elever, både lesing og skriving
 • utvikling av digital kompetanse og om relevante digitale verktøy og ressurser
 • språkholdninger og språklige ideologier

Ferdigheter

Studenten kan

 • benytte ulike arbeidsformer for å anerkjenne, synliggjøre og dra veksler på elevenes flerspråklige kompetanse
 • kartlegge minoritetsspråklige elevers språkkompetanse, og vurdere ulike kartleggingsverktøy
 • legge til rette for grunnleggende lese- og skriveopplæring for andrespråksinnlærere
 • legge til rette for arbeid med muntlige og skriftlige ferdigheter for andrespråksinnlærere
 • legge til rette for utvikling av digital kompetanse og benytte ulike digitale verktøy og ressurser i opplæringa
 • arbeide med språkholdninger i flerspråklige klasserom

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, drøftinger, gruppearbeid, selvstendig studium, oppgaveskriving og prosjektarbeid. Læringsplattformen Blackboard og ev. andre digitale plattformer blir benytta til informasjon, diskusjoner og faglige aktiviteter. Erfaringer og problemstillinger fra deltakernes arbeidssted blir trukket inn i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Fagtekst om oppgitt tema
 • Undervisningsopplegg i egen klasse/på egen skole. Opplegget leveres sammen med en refleksjonstekst.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsform: Semesteroppgave (fagtekst) Problemstilling må godkjennes av faglærer. Alle hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Andrespråkspedagogikk 1, 1.-10. trinn (KASP1-1-10)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
08.01.2024

Innlevering
15.01.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU