Bakgrunn og aktiviteter

Mitt doktorgradsprosjekt er inspirert av etnometodologi og samtaleasnalyse. Sosiale interaksjoner står derfor sentralt i prosjektet. Gjennom et etnografisk forskningsdesign observerte jeg hvordan barn deltok i skoleforberedende aktiviteter det siste året i barnehagen, og hvordan disse skoleforberedende aktivitetene forholdt seg til sentrale aktiviteter i 1.klasse. Jeg fulgte to barnegrupper i deres siste år i barnehagen og de første månedene i skolen med bruk av videokamera og feltnotater. Fokus i analysene var på barnas sosiale samspill, og på de normer og regler som viste seg gjeldende i de ulike kontekstene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Entreprenørskapsprosjekter og elevers skoleprestasjoner. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Utbredelse av entreprenørskapstilbud i grunnopplæringen. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Clausen, Tommy Høyvarde. (2012) Entrepreneurship education and pupils' attitudes towards entrepreneurs. Entrepreneurship - born, made and educated.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Solheim, Liv Johanne. (2011) Absence and alternative learning : The Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence. Social aspects of illness, disease and sickness absence.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Hauge, Atle Jensen. (2009) Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen. Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.

Rapport/avhandling

 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2011) Entreprenørskap i grunnopplæringen: status 2010. 2011. ISBN 978-82-7356-681-2. ØF-rapport (05).
 • Rønning, Rolf; Schanke, Tuva; Johansen, Vegard. (2009) Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. 2009. ISBN 9788273566553. ØF-rapport (11).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2008) Evaluation of pedagogical entrepreneurship: Evaluation of the preparatory work on introducing entrepreneurship in Namibian secondary schools. 2008. ISBN 978-82-7356-632-4. ØF-rapport (11).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje. (2008) Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. 2008. ISBN 978-82-7356-639-3. ØF-rapport (18).
 • Johansen, Vegard; Skålholt, Asgeir; Schanke, Tuva. (2008) Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. 2008. ISBN 978-82-7356-629-4. ØF-rapport (08).
 • Schanke, Tuva; Andersen, Torhild. (2008) Evaluering av 2-årskontakten i barnehagene i Hamar kommune. 2008. ISBN 978-82-7356-623-2. ØF-rapport (02).
 • Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje; Leirvik, Birgit. (2008) Kvinner i forsvaret: Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner. 2008. ØF-notat (05).
 • Schanke, Tuva; Skålholt, Asgeir. (2008) Kunnskapsstatus om skolebygg: En kartlegging av forskning på sammenheng mellom skolebyggs utforming og elevers læringsutbytte. 2008. ØF-notat (02).