Bedre skolestart for alle

Bedre skolestart for alle

Barn husker. Foto

«Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune» er et samarbeid mellom Trondheim kommune, forskere ved NTNU, DMMH, Linneuniversitetet og Roskilde universitet. Trondheim kommune er prosjektansvarlig og NTNU er prosjektleder. Prosjektet mottar støtte fra Norges Forskningsråd (2020-2024).

Bakgrunn

Det eksisterer kunnskap som viser at dagens modell for skolestart ikke lykkes med å gi alle barn den skolestarten de fortjener, til tross for at opplæringslovens bestemmelse om tilpasset opplæring og seksårsreformens utrykker gode intensjoner. For å få mer kunnskap i arbeidet med å lage gode overganger og tilpasse skolestarten til barns beste, ønsker Trondheim kommune å være pilotkommune på utprøving av ulike modeller for en bedre skolestart. 
 
Innovasjonsprosjektet er en del av en større satsing for å bedre sammenheng og kontinuitet i overgangen mellom barnehage og skole. Innovasjonsprosjektet er forankret i Trondheim kommunes strategi på oppvekstfeltet «Stein, saks, papir – en strategi for å bygge sterke Barnefellesskap» og tar sikte på å iverksette tiltak i praksis som skal forbedre barn, lærere og foreldres opplevelse av skolestart. 
 
Innovasjonsprosjektet er todelt, og har en intervensjonsdel og en forskningsdel. Trondheim kommune har ansvar for gjennomføring av intervensjonsdelen av prosjektet, og forskerne har ansvar for forskningsdelen. Forskerne vil bruke aksjonsforskningsmetodisk tilnærming og kvalitative metoder for å skaffe kunnskap om hvordan barn, foreldre og lærere i barnehage og skole deltar i og opplever overgangen fra barnehage til skole før og etter ulike innovasjonstiltak er gjennomført. Kunnskapen som produseres vil være med på å gi bidrag til forskningsfeltet og kan gi muligheter til å utvikle en bedre skolestart for alle. 
 
På grunn av covid 19 er deler av prosjektet forskjøvet.


Aktuelt

Maria Øksnes og Tuva Schanke presenterer funn fra forskningen på konferansen «Lek i begynneropplæringen?». De deltar på sesjon 4, Den viktige skolestarten, med presentasjonen «Barns deltakelse i og opplevelse av skolestart».


Mediebidrag

Hva mener vi med lek i skolen? Kronikk i Adressa, 6. september 2021.

Prosjektledere


Helene Berntsen Svensson

Helene Berntsen Svensson. Photo

Helene Berntsen Svensson

Prosjektansvarlig

Rådgiver, Kommunedirektørens fagstab

Trondheim kommune


Maria Øksnes

Maria Øksnes. Photo

Maria Øksnes

Prosjektleder

Professor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning, NTNU


Finansiering

Prosjektet er finansiert av

Logo Forskningsrådet.


Bedre skolestart for alle: logoer

Samarbeidspartnere