Bakgrunn og aktiviteter

Sivilkøonom og sosiolog

Undervisning innen fagfeltet strategi, organisasjonsutvikling og ledelse på bachelor, master og etter- og videreutdanning.

Fagansvarlig/ foreleser:

- Foretaksstrategi ( bachelor)

- Strategisk lederskap ( bachelor)

- Strategi ledelse i og styring i et offentlig perspektiv ( master i public administration MPA)

- Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner ( master i kunnskapsledelse MKL)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Solberg, Frode; Eriksen, Morten; Stiklestad, Trond. (2018) Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 2 utgave. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2253-7.
  • Stiklestad, Trond; Solberg, Frode; Erichsen, Morten. (2015) Ledelse i små og mellomstore virksomheter. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1490-7.

Del av bok/rapport

  • Stiklestad, Trond; Heldal, Frode. (2017) Fra formelle lover og regler til magefølelse: Hva kan vi lære av politiet?. Sikkerhet og ledelse.

Rapport/avhandling

  • Stiklestad, Trond; Solberg, Frode. (2004) KIFT Trøndelag. Sluttrapport pilotprosjekt og sluttrapport videreføring. Gjennomføring pilotproajhekt 2001 - 2002. Gjennomføringsperiode videreføring 2003 - 2004. 2004.