course-details-portlet

ORG3030 - Strategic Leadership

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

- Perspektiver på ledelse
- Lederoppgaver og ledelsesnivå
- Ledelsens verktøykasse/ virkemidler
- Strategisk forankret personalledelse
- Kompetanse og kompetanseutvikling
- Lederutvikling
- Organisasjonsutvikling
- Organisasjonslæring

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kunnskap om verdien av å se på ulike perspektiver på ledelse, ledelsesnivå og innholdet i disse
Kunnskap om de mest sentrale verktøy for utøvelse av ledelse

Ferdigheter
Kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av ledelse
Kunne utvikle og lede en virksomhet for å realisere en virksomhets overordnede mål og strategier

Generell kompetanse
Grunnleggende innsikt i ledelse, perspektiv på ledelse og ledelsesnivå
Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av strategisk ledelse i egen virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Casediskusjoner
- Gruppearbeid m/ presentasjoner

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår". Innvekslingsstudenter gis adgang etter avtale med Fakultet for økonomi.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet

Kursmateriell

Northouse, Peter G., (2018), Leadership, 8 ed., Sage Publication
Collection of articles

Subject to changes. Final syllabus is given at the start of the semester.


Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU