ORG3030 - Strategisk lederskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

- Perspektiver på ledelse
- Lederoppgaver og ledelsesnivå
- Ledelsens verktøykasse/ virkemidler
- Strategisk forankret personalledelse
_ Kompetanse og kompetanseutvikling
- Lederutvikling
- Organisasjonsutvikling
- Organisasjonslæring

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kunnskap om verdien av å se på ulike perspektiver på ledelse, ledelsesnivå og innholdet i disse
Kunnskap om de mest sentrale verktøy for utøvelse av ledelse

Ferdigheter
Kunne se og reflektere over ulike perspektiv i forståelsen av ledelse
Kunne utvikle og lede en virksomhet for å realisere en virksomhets overordnede mål og strategier

Generell kompetanse
Grunnleggende innsikt i ledelse, perspektiv på ledelse og ledelsesnivå
Utvikle en analytisk og reflektert tilnærming i utøvelse av strategisk ledelse i egen virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Casediskusjoner
- Gruppearbeid m/ presentasjoner

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studieprogrammet

Kursmateriell

Erichsen, Morten, Solberg, Frode og Stiklestad, Trond (2015), "Ledelse i små og mellomstore virksomheter", Fagbokforlaget, Bergen.Innledningskapittel, kapittel 1-3,7, 13-15

Arnulf, jan Ketil (2012), Hva er ledelse, Universitetsforlaget AS, Oslo

Artikkelsamling

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 16.05.2018 09:00 E3 , E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.