Bakgrunn og aktiviteter

  • Navigasjon 3
  • Navigasjon 4
  • Ship Handling
  • Hovedprosjekt

 

Skal du søke Nautikk Bachelor studiet fra høsten 2020 ? 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling