Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er fireårig stipendiat med undervisningsoppgaver tilknyttet bachelorprogrammet i arkiv- og samlingsforvaltning, tilhørende Seksjon for samfunnsfagene ved Institutt for lærerutdanning (ILU).

Relevant utdanning/arbeidserfaring:

  • Cand.philol. i historie med grunnfag i dokumentasjonsvitenskap (UiT 2000)
  • ArkivAkademiet (Riksarkivaren 2002)
  • Semesterenhet i Forvaltningsrett og juridisk metode (HiM 2013)
  • Arkivkonsulent ved IKA Møre og Romsdal (2001-2008)
  • Permisjon ut februar 2021 fra fast stilling som rådgiver ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (DOKU) ved NTNU