Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i RKBU Midt-Norge, (NTNU siden 1997)

Klinisk bistilling i BUP Levanger siden 1991

Hovedinteresse: Barn og unges psykiske helse og foreldreutfordringer

ORCID ID

Blogpost https://trimehau.wordpress.com - Blogg om positiv autoritet

TEMAGRUPPE INNEN RKBU MIDT-NORGE

 • Folkehelse og kommunale tjenester
  • Implementering av forebygging

BAKGRUNN

 • Cand. Psychol 1983, spesialist i barne- og ungdomspsykologi 1995,
 • Doktorgrad i klinisk medisin 2012:  
  • Emotional distress and parenting among community and clinic parents. 
 • Erfaring fra BUP poliklinikk og akuttarbeid fra 1991 til i dag (ledelse 1996-2000)
 • PP-tjeneste og kommunepsykolog 1984-1991 (01-18år, interkommunalt)
 • Miltærpsykolog, PU-tjenester, rusinstitusjon, hørselshemmede

FAGLIGE INTERESSER

 • Forebygging,
 • Barn som er pårørende,
 • Bærekraftig implementering,
 • Konsultasjon,
 • Bruklemedvirkning,
 • Psykisk helse hos barn med nedsatt hørsel
 •  

PÅGÅENDE PROSJEKTER / TJENESTESTØTTE

 • Bærekraftig implementering: Utvikling av implementerings-strategier for BAPP-nettverket: Spredning, kvalitets-sikring og utvikling av selektive forebyggende tiltak for barn og foreldre belastet av vosknes rus- og psykiske problemer. (se beskrivelse på www.ntnu.no/rkbu/bapp)
 • Forskning på sosialt klima I barnevernsinstitusjoner
 • Tilpasning av måleinstrument for psykisk helse på norsk tegnspråk
 • Endring etter familiebehandling for barn med psykiske vansker
 • Betydningen av pragmatisk språk og emosjonelt vokabular for psykiske helse.

UNDERVISNING

 • Familiepsykologi i medisin-studiet
 • Forebyggende Familieintervensjon – metodeopplæring/implementering
 • Forebygging
 • Brukemedvirkning

Publikasjoner (Research-ID)

 •  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Rimehaug, Tormod; Børstad, Jorunn Marie. (2015) Fleksibilitet og virksomme faktorer i manualbaserte forebyggingsgrupper. Familier i motbakke.
 • Rimehaug, Tormod; Helmersberg, Ingunn. (2015) Dyrke vekstkraft og forvente uår. Implementering av forebyggende tiltak. Familier i motbakke.
 • Rimehaug, Tormod. (2014) Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn i risikosonen. Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

Rapport/avhandling