Bakgrunn og aktiviteter

Psykolog, doktorgrad om foreldreskap og psykisk helse, forskning ved NTNU, klinisk bistilling ved BUP Levanger.

ORCID ID

Blogpost https://trimehau.wordpress.com - Blogg om autoritet og omsorg

Aktuelle prosjekter:

Veileder for anti-mobbearbeid for ledere og tjenester 

Endring etter familiebehandling for barn med psykiske vansker

Språkvansker hos barn og unge i barnevern og psykisk helsevern

Lærevansker blant ungdom i barnevernsinstitusjoner. 

Sosial klima i barnevernsinstitusjoner

Psykisk helse hos barn med nedsatt hørsel

Faglige personalia:

Cand. psychol. UiB 1983, spesialist i klinisk barne- og undomspsykologi 1995. Ph.D i klinisk medisin 2012.

Ansatt ved NTNU fra 1997, først deltid, deretter fulltid fra 2003 ved RBUP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse, nå innlemmet i RKBU Regional kunnskapssenter for barn og unge. Undervisningsleder/Programrådsleder for Master i barn og unges psykiske helse 2010-2013. Førsteamanuensis 2012-

Klinisk bistilling BUP Levanger

Tidligere erfaring: Klinisk arbeid og ledelse i BUP. PP-rådgiver og leder innterkommunal PPT 0-18år. Kommunepsykolog. Hørselhemmede.

Utviklingsarbeid:

* Bærekraftig implementering: Utvikling av implementerings-strategier for BAPP-nettverket: Spredning, kvalitets-sikring og utvikling av selektive forebyggende tiltak for barn og foreldre belastet av vosknes rus- og psykiske problemer. (se beskrivelse på www.ntnu.no/rkbu/bapp)

* Situasjonsbestemt konsultasjon / Situation Consultation: Utvikling av fleksibel metodikk for team-basert konsultasjon tilpasset prosess- og kontekst-faktorer. se artikkel

* Evaluering av Implementerings-strategier:

1) Implementerings-strategier i BAPP-nettverket. se artikkel

2) TidligInn-opplæringen - evaluering av praksisendring etter opplæring.

3) Kommunal egen-implementering: Risikosamtaler med småbarnsforeldre.

4) Sammenheng mellom barneverns-tiltak og en satsning på kompetanseheving. VfB Opplæringsprogram 2000-2005.

Forskning/Publikasjoner:

Administrative oppgaver:

  • Undervisningsleder RKBU (Faglig ansvar for Masterprogram barn og unges psykiske helse) 2011-2014

Undervisning: Emne-ansvar for RBUP's kurs i

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rimehaug, Tormod; Børstad, Jorunn Marie. (2015) Fleksibilitet og virksomme faktorer i manualbaserte forebyggingsgrupper. Familier i motbakke.
  • Rimehaug, Tormod; Helmersberg, Ingunn. (2015) Dyrke vekstkraft og forvente uår. Implementering av forebyggende tiltak. Familier i motbakke.
  • Rimehaug, Tormod. (2014) Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn i risikosonen. Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.

Rapport/avhandling