course-details-portlet

BI8002 - Avanserte metoder i biosystematikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

En seminarserie vil gjennomgå avanserte emner i biosystematisk teori og metode. Fokus vil være på aktuell teori og metodikk for fylogenetisk rekonstruksjon; anvendelse av fylogenier for studier av evolusjon (komparative metoder); fylogenetisk analyse av intraspesifikk variasjon i forhold til geografi og økologi (fylogeografi); studier av tidligere demografiske endringer ved bruk av gentrær og coalescence-teori (fylodemografi). Emnet undervises annethvert år, neste gang vår 2025.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Gentrær og artstrær, og bruk av coalescent teori i moderne fylogenetisk biologi og fylogeografi Fylogenetiske nettverk
 • Bruk av fylogenetisk metodikk i biomangfoldstudier

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Ulike statistiske tilnærminger for rekonstruksjon av evolusjonær historie
 • Komparativ metodikk

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Rekonstruere evolusjonære relasjoner mellom organismer og organismegrupper
 • Benytte slike relasjoner for å studere prosesser som ligger til grunn for biologisk mangfold

Læringsformer og aktiviteter

Seminar: 40 timer, obligatorisk.

Eksamen i form av en skriftlig rapport som tar for seg et oppgitt emne.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i biologi eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etologi
 • Biologi
 • Botanikk
 • Zoologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU