course-details-portlet

BI2001 - Biogeografi og biosystematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 25/100
Hjemmeeksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset tar mål av seg å være et faglig treffpunkt for økologi, evolusjonsbiologi, geologi og geografi. Kunnskap om arters naturhistorie og geografiske utbredelse og hvilke prosesser som har ført til dagens utbredelsesmønstre står sentralt. Det legges vekt på forståelse av ulike analysemetoder som brukes for å studere organismers slektskapsforhold og geografiske utbredelse. De praktiske øvingene vil gi et innblikk analyseverktøy for slektskap og biogeografiske mønstre og involvere arbeid med «case-studies» i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Forstå sammenhengen mellom jordas utvikling, utbredelse, evolusjon og biodiversitet. Innsikt i fylogenetiske og biogeografiske analysemetoder og forstå sentrale begrep som benyttes i denne typen analyser.

Ferdigheter: Evne til å forstå, tolke og evaluere resultater fra ulike typer fylogenetiske, biogeografiske og fylogeografiske analyser.

Generell kompetanse: Forstå hvordan evolusjon og geografisk utbredelse bidrar til artsdannelse og naturhistoriske mønstre.

Læringsformer og aktiviteter

Det holdes forelesninger (34 timer) og praktiske øvinger (8 timer). Det forventes at studentene er aktive i forelesningene og det vil bli gitt korte praktiske oppgaver i disse. Skriftlige innleveringsrapporter fra alle øvingene er obligatorisk.

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det brukes en lærebok i tillegg til utlevert materiale. Lærebok må anskaffes av studenten selv.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2000 3.7 01.09.2008
BI2031 3.7 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Geografi
  • Geografi mat.nat.
  • Geologi
  • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 75/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 75/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU