course-details-portlet

BI2001 - Biogeografi og biosystematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Øving 25/100
Hjemmeeksamen 75/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset tar mål av seg å være et faglig treffpunkt for økologi, evolusjonsbiologi, geologi og geografi. Kunnskap om arters naturhistorie og geografiske utbredelse og hvilke prosesser som har ført til dagens utbredelsesmønstre står sentralt. Det legges vekt på forståelse av ulike analysemetoder som brukes for å studere organismers slektskapsforhold og geografiske utbredelse. De praktiske øvingene vil gi et innblikk analyseverktøy for slektskap og biogeografiske mønstre og involvere arbeid med «case-studies» i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Forstå sammenhengen mellom jordas utvikling, utbredelse, evolusjon og biodiversitet. Innsikt i fylogenetiske og biogeografiske analysemetoder og forstå sentrale begrep som benyttes i denne typen analyser.

Ferdigheter: Evne til å forstå, tolke og evaluere resultater fra ulike typer fylogenetiske, biogeografiske og fylogeografiske analyser.

Generell kompetanse: Forstå hvordan evolusjon og geografisk utbredelse bidrar til artsdannelse og naturhistoriske mønstre.

Læringsformer og aktiviteter

Det holdes forelesninger (34 timer) og praktiske øvinger (8 timer). Det forventes at studentene er aktive i forelesningene og det vil bli gitt korte praktiske oppgaver i disse. Skriftlige innleveringsrapporter fra alle øvingene er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved begrunnelse/klage på karakter vurderes skriftlig avsluttende eksamen på nytt.

Ved stryk eller gjentak avholdes avsluttende eksamen i eksamensperioden hvert semester. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. 

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det brukes en lærebok i tillegg til utlevert materiale. Lærebok må anskaffes av studenten selv.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2000 3.7 HØST 2008
BI2031 3.7 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Geografi
  • Geografi mat.nat.
  • Geologi
  • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 75/100

Utlevering
15.12.2021

Innlevering
15.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
09.06.2022

Innlevering
09.06.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU