course-details-portlet

BI2001 - Biogeografi og biosystematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset har som mål å være et faglig treffpunkt for økologi, evolusjonsbiologi, geologi og geografi. Kunnskap om arters naturhistorie og geografiske utbredelse og hvilke prosesser som har ført til dagens utbredelsesmønstre står sentralt. Det legges vekt på forståelse av ulike analysemetoder som brukes for å studere organismers slektskapsforhold og geografiske utbredelse. De praktiske øvingene vil gi et innblikk analyseverktøy for slektskap og biogeografiske mønstre og involvere arbeid med «case-studies» i grupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Forstå sammenhengen mellom jordas utvikling, utbredelse, evolusjon og biodiversitet. Innsikt i fylogenetiske og biogeografiske analysemetoder og forstå sentrale begrep som benyttes i denne typen analyser.

Ferdigheter: Evne til å forstå, tolke og evaluere resultater fra ulike typer fylogenetiske, biogeografiske og fylogeografiske analyser.

Generell kompetanse: Forstå hvordan evolusjon og geografisk utbredelse bidrar til artsdannelse og naturhistoriske mønstre.

Læringsformer og aktiviteter

Det holdes forelesninger (34 timer) og praktiske øvinger (8 timer). Det forventes at studentene er aktive i forelesningene og det vil bli gitt korte praktiske oppgaver i disse. Skriftlige innleveringsrapporter (4 totalt) fra alle øvingene er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapporter

Mer om vurdering

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne ta skriftlig eksamen.

Ved begrunnelse/klage på karakter vurderes skriftlig avsluttende eksamen på nytt.

Ved stryk eller gjentak avholdes avsluttende eksamen i eksamensperioden hvert semester. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det brukes en lærebok i tillegg til utlevert materiale. Lærebok må anskaffes av studenten selv.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2000 3.7 HØST 2008
BI2031 3.7 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Geografi
  • Geografi mat.nat.
  • Geologi
  • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU