course-details-portlet

TDMA5002 - Markedsledelse og forretningsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

For å kunne bidra til forretningsutvikling i en organisasjon eller bedrift er det helt avgjørende at man har kunnskap og forståelse innen marked og forretningsmodeller. For å hente ut full effekt av en bedrifts innføring og satsning på digital samhandling vil man ha stor fordel av kunnskap om markedsledelse og elementene i en forretningsmodell. Dette emnet vil gjøre studenten bedre i stand til å se de ulike elementene som må være på plass for at bedriften skal lykkes i markedet. Emnet vil gjøre studenten i stand til å ta ledelse og bidra til at marked som funksjon blir en vikt ,ig del av bedriftens konkurransestrategi. Studenten skal også etter å ha fullført emnet kunne ta del i utviklingen av nye forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Kunne forklare inngående hva en forretningsmodell er, samt kunne forklare hvorfor ulike bedrifter i ulike bransjer har behov for ulike forretningsmodeller.
 • Kunne beskrive Osterwalders Canvas modell
 • Kunne beskrive ulike patterns og strategier for å utvikle forretningsmodeller.
 • Kunne gjøre rede for viktigheten av fokus på markedet og markedsforståelse i en bedrift eller organisasjon.
 • Kunne forstå mulighetene digital samhandling gir for å gjøre en organisasjon mer markedsorientert.
 • Kunne gjøre rede for samspillet mellom en forretningsmodell og omgivelsene.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne benytte relevant teori og kunnskap innen digital samhandling til å gjøre en bedrift eller organisasjon mer markedsorientert.
 • Kunne identifisere de viktigste elementene i en forretningsmodell.
 • Kunne benytte relevant teori for å lage en forretningsmodell.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne identifisere og dokumentere styrker og svakheter med eksisterende markedsplaner og forretningsmodeller.
 • Kunne bidra til kontinuerlig vedlikehold av markedsplaner og forretningsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av forelesninger, prosjektarbeid og studentpresentasjon. Studentene vil samarbeide med bruk av prinsipper fra Concurrent Design, i arbeidet med å lære utvikling av forretningsmodeller.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV: Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter. Tre obligatoriske oppgaver som utføres i grupper på inntil 3 personer. Disse må være godkjent for å framstille seg til vurdering.

VURDERING: Individuell skriftlig eksamen med fire timers varighet. Ingen hjelpemidler tillatt.

Utsatt vurdering: mars

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital transformasjon (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 9
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU