course-details-portlet

DIFT2004 - Produktutvikling, marked og forvaltning av programvare-produkter (PMF)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Årsaker til å drive med produktutvikling, kritiske faktorer for å lykkes med produktutvikling, Stage-gate-modellen, faktorer som påvirker kundens kjøpsatferd, konkurrentanalyse, segmentering, differensiering, posisjonering. Rutiner for forvaltning av IT-produkter og tilhørende tjenester i hele produktets livssyklus.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • forklare Stage-Gate-modellen med faser og evalueringspunkt
 • redegjøre for viktige suksessfaktorer i produktutvikling og forklare ulike faktorer som påvirker kundeatferd
 • forklare viktighetene av fokus på konkurrenter og konkurrentanalyse
 • forklare viktigheten av segmentering og segmenter, samt redegjøre for begrepene differensiering og posisjonering
 • redegjøre for produktets livssyklus
 • redegjøre for kjerneoppgavene innen forvaltning av programvareprodukter
 • forklare sentrale aspekter ved det å være produktsjef for IT-baserte produkter og tjenester

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • delta i planlegging av en produktutviklingsprosess i henhold til Stage-gate-modellen
 • delta i planlegging av markedsaktiviteter og bidra til et markedsorientert fokus
 • utarbeide en livssyklusmodell som beskriver sentrale aktiviteter knyttet til forskjellige faser av et programvareprodukts livssyklus
 • reflektere over egen utøvelse og utvikle denne basert på tilbakemelding fra andre

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • demonstrerer forståelse av at produktansvar innebærer å ta ansvar for produktets utvikling og at dette i stor grad dreier seg om å balansere mellom konkurrerende behov og ønsker fra interessenter med varierende makt og innflytelse
 • kan søke etter og anvende relevant fagstoff for å belyse en gitt problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver (9 av 12 må være godkjent for å ta eksamen) og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 9 av 12 øvinger må være godkjent.

Utsatt eksamen: mai/juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Ingen

Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Digital forretningsutvikling.

Kursmateriell

Aktuelle lærebøker, utvalgte artikler og skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IINI2009 3.7 HØST 2020
IBED2003 3.7 HØST 2020
IFUD1119 3.7 HØST 2020
IDRI1004 3.7 HØST 2020
IINI3007 3.7 HØST 2020
IFUD1125 3.7 HØST 2020
INFT2505 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 44
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 23.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU