course-details-portlet

TDMA4005 - Concurrent Design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet forstå og beherske viktigheten av multidisiplinær og integrert samhandling. Studentene skal kunne delta i multidisiplinær samhandling gjennom bruk av ulike samhandlingsmetoder som for eksempel Concurrent Design metoden. Studentene skal beherske problemløsning i multidisiplinære prosjekter på en effektiv måte, samt kunne bidra til innføring av Concurrent Design i en organisasjon eller bedrift. Gjennom emnet skal studentene bli i stand til å løse sammensatte problemer på en mer effektiv måte, målt i tid, kvalitet og ressurser. Studentene vil også få en innføring i andre dagsaktuelle samhandlingsmetoder som for eksempel smidige metoder, design thinking og virtuelle prosjekter.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Kunne forklare hva multidisiplinær samhandling er og hvilke fordeler man kan oppnå ved å samhandle multidisiplinært.
 • Kunne gjøre rede for viktige elementer for å lykkes med multidisiplinære samhandling.
 • Kunne gjøre rede for de ulike prinsippene innen Concurrent Design.
 • Kunne forklare de ulike fasene og aktivitetene som gjennomføres når man bruker Concurrent Design metoden.
 • Kunne forklare hvordan Concurrent Design metoden kan anvendes i en konkret problemløsningssprosess.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne planlegge, forberede og være deltakere i tverrfaglige samhandlingssesjoner.
 • Kunne gjennomføre problemløsning med bruk av aktuelle samhandlingsmetoder.
 • Kunne delta i og stå for gjennomføringen av multidisiplinære arbeidssesjoner.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne bidra til økt effektivitet og forbedret resultatoppnåelse ved å legge til rette for god multidisiplinær og integrert samhandling.
 • Være i stand til å tilpasse aktuell samhandlingsmetode til forskjellige prosjekter og problemområder.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter. Dette innebærer en kombinasjon av forelesninger, gruppebasert arbeid mellom forelesningene, deltakelse i tverrfaglige arbeidssesjoner i samhandlingsrom, samt arbeid i forkant og etterkant av sesjonene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV:

Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

VURDERING:

I dette emnet er det mappevurdering som løses av grupper på inntil 4 studenter. Mappen består av følgende 2 oppgaver:

 • Oppgave 1 - Gruppearbeid/prosjekt som teller 25% av karakteren. Detaljert oppgavebeskrivelse formidles til studentene i løpet av emnets gjennomføring.
 • Oppgave 2 - Gruppearbeid/prosjekt som teller 75% av karakteren. Detaljert oppgavebeskrivelse formidles til studentene i løpet av emnets gjennomføring.

Alle oppgaven som inngår i mappen levers samlet på slutten av semesteret.

Utsatt eksamen: neste gang emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital transformasjon (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. I dette emnet vil vi benytte lærestoff skrevet av de fagansvarlige og utvalgte artikler. Aktuelle forskningsartikler kan være:

- Bandecchi, M., Melton, B., Gardini, B., Ongaro, F. (2000). The ESA/ESTEC Concurrent Design Facility. Proceedings of 2nd European Systems Engineering Conference (EuSEC 2000).

- Osburg, J., Mavris, D. (2005). A Collaborative Design Environment to Support Multidisciplinary Conceptual Systems Design. SAE transactions, 114, 1508-1516.

- Oxnevad, K. I. (2000). The NPDT-the next generation concurrent design approach. Proceedings of 2nd European Conference on Systems Engineering, Munich, Germany, 2000.

- Smith, P. G. (2004). Concurrent Product-Development Teams. In Field Guide to Project Management, Second Edition, Editor David I. Cleland, by John Wiley Sons, Inc. ISBN 0-471-46212-8

- Strand, K. A., Staupe, A. (2010). Action Research Based Instructional Design Improvements. In Falmyr, T. (Eds.), Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, NOKOBIT 2010, (pp. 25-38). Gjøvik University College.

- Strand, K. A., Staupe, A., Hjeltnes, T. A. (2013). Principles of Concurrent E-Learning Design. In Enterprise Resource Planning Models for the Education Sector: Applications and Methodologies. IGI Global 2013, ISBN 9781466621930. p. 48-75

- Strand, K. A., Staupe, A. Maribu, G. M. (2012). Prescriptive Approaches for Distributed Cooperation. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2012 (pp. 1011-1020). Chesapeake, VA: AACE.

- Wakefield, M. A., Frasciello, M., Tatnall, L., Conover, P. (2001). Concurrent Instructional Design: How to Produce Online Courses Using a Lean Team Approach. Syrtis, ITFORUM Paper, 56.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU