course-details-portlet

IDG3542 - Valgbar praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisrapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisrapport 100/100

Faglig innhold

Studentene er selv ansvarlige for å sende søknad, CV og portefølje til mulige arbeidsgivere. NTNU vil ikke plassere studenten, men være behjelpelig med å sikre kvalitet og skrive avtale. Videre er studentene utplassert i på arbeidsplass totalt 160 timer i løpet av et semester. I løpet av denne tiden skal studentene delta i produksjon, gjøre seg kjent med bedriftens organisasjon, og allsidig benytte teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som tilegnet gjennom de første fire semestrene i studieløpet. Praksis utfordrer studentene på å gjøre nytte av kunnskaper og ferdigheter som de har opparbeidet så langt i studiet. Bedriften kan benytte både verktøy og metoder som studenten ikke har blitt gjort kjent med i studiet, og dette gjør at de vil måtte tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter så langt det er nødvendig. Ulike bedrifter vil jobbe på ulike måte og med ulike oppgaver, og praksis vil derfor arte seg ulikt avhengig av hvilken praksisplass studenten har. Et viktig tema vil derfor være å forstå og lære om bedriftens kultur, hvordan de jobber og hvordan de er organisert.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Etter å ha fullført emnet vil kandidaten

 • være i stand til å vurdere metoder og verktøy som benyttes i produksjonen
 • være kjent med bedriftens organisasjon, og forstår hvordan bedriftens kultur, arbeidsflyt og rutiner påvirker arbeidsprosessene.

Ferdighetsmål

Etter å ha fullført emnet vil kandidaten kunne

 • vise selvinnsikt og evne til å presentere seg selv i en prosess der studenten søker praksisplass
 • vise evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
 • anvende og koble relevant teoretisk kunnskap til utøvelse av praktiske arbeidsoppgaver
 • evne å vurdere rutiner, struktur og organisering på arbeidsplassen.
 • utøve faglig kommunikasjon

Generelle kompetansemål

Etter å ha fullført emnet vil kandidaten kunne

 • ta initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
 • vise evne til hensiktsmessig samarbeid
 • vise evne til målrettet tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Jobbsøking
 • Praksis
 • Veiledning
 • Refleksjon
 • Loggføring
 • Rapportering

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1 - praksis

Mer om vurdering

Sluttkarakter baseres på praksisrapport og vurderingssamtale. Ved stryk vil det bli gitt mulighet til forbedret innlevering.

Obligatoriske innleveringer:

 • Søknad(er) om praksisplass
 • 160 timer arbeid i bedrift
 • Loggføring
 • Statusrapport
 • Foreløpig versjon av praksisrapport

Alle krav må bestås for å få karakter i emnet. Om du ikke består alle krav må du vente til neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er valgbart for studenter ved Bachelor i webutvikling. For at studentene skal ha tilgang til å følge emnet forutsettes det at 105 studiepoeng fra studiets første fire semestre er bestått ved oppstart av praksisperioden. Det er også et krav at studentene på finner praksissted på egenhånd.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Design
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisrapport 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU