course-details-portlet

IDG3101 - Fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet er ment som en forberedelse til bachelorprosjektet og det forventes at studenten skal bruke all sin tilgjengelige kunnskap/ferdigheter/generell kompetanse i arbeidet med dette prosjektet. Dette er et prosjekt- og gruppebasert emne basert på studentenes egne interesser. Studentene har selv ansvar for å danne en gruppe og finne en oppdragsgiver og et prosjekt. Gruppene kan enten skaffe seg en oppdragsgiver og prosjekt selv, eller velge blant prosjekter som er meldt inn til instituttet fra ulike oppdragsgivere. Prosjektene bør være et forprosjekt til bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

På slutten av emnet vil studentene

 • ha spesialisert innsikt i et selvvalgt tema
 • ha kunnskap om hvordan man analyserer et problem
 • forstå hvordan målbeskrivelse og avgrensning påvirker prosjektresultatet.
 • NY: ha kunnskap om innovasjonsprosesser
 • NY: forstå hvordan et prosjekt kan ses i et bærekraftsperspektiv

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet vil studenten

 • Være i stand til å lage en prosjektplan for gjennomføring av et reelt prosjekt
 • Kunne gjøre innsiktsarbeid om et selvvalgt tema for så å definere og avgrense prosjektarbeidet.
 • Ha ferdigheter i å søke etter relevante faglige, vitenskapelige og tekniske ressurser for gjennomføring av prosjektet.
 • NY: kunne utvikle et prosjekt som bærer preg av nyskapning og bærekraft.
 • samt i dokumentasjon og presentasjon av prosjektresultater.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet vil studentene kunne

 • tilegne seg ny kunnskap under veiledning,
 • kunne takle de forskjellige stadier av et prosjekt gjennom kunnskapen de ha tilegnet seg om et bestemt tema

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Prosjektarbeid
 • Veiledning

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektplan
 • Muntlig Presentasjon
 • Medstudentevaluering
 • Litteraturstudie og annotert bibliografi

Mer om vurdering

Studentene, enten individuelt eller i gruppe, leverer prosjektet sammen med en prosjektrapport. Hele leveransen pakkes som en zip-fil og leveres digitalt. Prosjektet får karakter fra A til F. Ved stryk vil det bli gitt mulighet til forbedret innlevering.

Obligatoriske arbeider

Alle oppgaver i emnet kan gjøres enten individuelt eller i gruppe. Alle obligatoriske oppgaver vil bli gitt godkjent/ikke godkjent:

 1. Prosjektforslag til emneprosjektet. Det skildrer målene, begrensningene og omfanget av prosjektet foreslått av studentene. Studentene kan foreslå eget prosjekt og utvikle en personlig ide, eller de kan finne selskaper som tilbyr prosjekter som kan knyttes til den kommende bacheloroppgaven. Skriftlig og muntlig.
 2. Litteraturstudie og annotert bibliografi. Skriftlig
 3. Midtveisrapport. Skriftlig og muntlig.
 4. Medstudentevaluering
 5. Muntlig presentasjon for å formidle resultater fra prosjektet.

Alle krav må bestås for å få karakter i emnet. Om du ikke består alle krav må du vente til neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet bachelor i webutvikling og bachelor i interaksjonsdesign.

Kursmateriell

Pensum vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU