course-details-portlet

IDG3541 - Designpraksis i bedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell praksisrapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell praksisrapport 100/100

Faglig innhold

Studentene vil ikke bli tildelt praksisplass, men står selv ansvarlig for å sende søknad, CV og portefølje til mulige arbeidsgivere. NTNU deler en liste over mulige bedrifter i sitt nettverk. Videre vil studenten være utplassert på arbeidsplass totalt 270 timer innen et definert tidsrom av semester. I løpet av denne tiden skal studentene delta i produksjon, gjøre seg kjent med bedriftens organisasjon, og allsidig benytte teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som tilegnet gjennom de første fire semestrene i studieløpet. Praksis utfordrer studentene på å gjøre nytte av kunnskaper og ferdigheter som de har opparbeidet så langt i studiet. Bedriften kan benytte både verktøy og metoder som studenten ikke har blitt gjort kjent med i studiet, og dette gjør at de vil måtte tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter så langt det er nødvendig. Ulike bedrifter vil jobbe på ulike måte og med ulike oppgaver, og praksis vil derfor arte seg ulikt avhengig av hvilken praksisplass studenten har. Et viktig tema vil derfor være å forstå og lære om bedriftens kultur, hvordan de jobber og hvordan de er organisert.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Studenten

 • er i stand til å vurdere metoder og verktøy som benyttes i produksjonen
 • er kjent med bedriftens organisasjon, og forstår hvordan bedriftens kultur, arbeidsflyt og rutiner påvirker arbeidsprosessene.

Ferdighetsmål

Studenten

 • viser selvinnsikt og evne til å presentere seg selv i en prosess der studenten søker praksisplass
 • viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess
 • anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap til utøvelse av praktiske arbeidsoppgaver
 • evner å vurdere rutiner, struktur og organisering på arbeidsplassen.
 • utøver faglig kommunikasjon
 • Kan anvende verktøyene i karrieredesignmodellen

Generelle kompetansemål

Studenten

 • tar initiativ til diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
 • viser evne til hensiktsmessig samarbeid
 • viser evne til målrettet tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesning
 • Workshop
 • Praksis
 • Veiledning
 • Refleksjon
 • Loggføring
 • Rapportering

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav
 • Innlevering av signert kontrakt knyttet til gjennomføring/oppmøte i høstsemesteret

Mer om vurdering

Sluttevaluering baseres på praksisrapport og vurderingssamtale. Ved stryk vil det bli gitt mulighet til forbedret innlevering.

Obligatoriske innleveringer:

 • Søknad(er) om praksisplass
 • Semesteravtale
 • Kontrakt med arbeidsgiver
 • 270 arbeidstimer i bedrift
 • Loggføring og tidsstyring
 • Statusrapport
 • Midtveissamtale med referat
 • Foreløpig versjon av praksisrapport

Alle krav må bestås for å få karakter i emnet. Om du ikke består alle krav må du vente til neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er obligatorisk for studenter ved studieprogrammet Bachelor i Interaksjonsdesign. Emnet er valgbart for studenter ved Bachelor i webutvikling. For at studentene skal ha tilgang til å følge emnet forutsettes det at 105 studiepoeng fra studiets første fire semestre er bestått ved oppstart av praksisperioden.

Kursmateriell

Pensum vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Design
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell praksisrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell praksisrapport 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU