Bakgrunn og aktiviteter

Siv.ing., NTH, 1976, dr.ing. 1988, Institutt for by- og regionplanlegging. Skjeggedal har allsidig planleggingspraksis fra arbeid i konsulentfirma, i kommune og i Miljøverndepartementet. Han har siden midten av 1980-tallet først og fremst arbeidet med forskning, i tillegg til perioder med undervisning. Professor NTNU fra 2013. Skjeggedal har vært prosjektleder for en rekke større forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Han arbeider innafor et vidt faglig spekter med spesiell interesse for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, bærekraftig by- og tettstedsutvikling, forvaltning av fjell- og utmarksområder med særlig vekt på bruk/vern problematikk, tolkning av landskapsendringer i økologisk perspektiv og evaluering av forsøk i offentlig forvaltning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell. (2015) Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1905-6.
 • Skjeggedal, Terje; Fiskaa, Helge. (2000) Planlegging og bærekraftig utvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 8251916054.

Del av bok/rapport

 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell. (2015) Utfordringer til en fjellpolitikk. Fjellbygd eller feriefjell?.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Arnesen, Tor; Birgitta, Ericsson. (2015) Hytteliv i endring - fra fritidsbolig til flerhushjem. Fjellbygd eller feriefjell?.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Riseth, Jan Åge. (2015) Arealplanlegging i fjellkommuner: For lokal utvikling eller naturvern?. Fjellbygd eller feriefjell?.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell. (2011) Tourist destinations and place development in Norwegian mountain areas. Managing Alpine Future II - Inspire and drive sustainable mountain regions. Proceedings of the Innsbruck Conference November 21-23, 2011.
 • Skjeggedal, Terje. (2008) Orört och konfliktfyllt i norsk naturörvaltning. Omstridd natur : trender & utmaningar i nordisk naturförvaltning.

Rapport/avhandling

 • Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge. (2016) Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. 2016. ISBN 978-82-426-2938-8. NINA Kortrapport (26).
 • Skjeggedal, Terje; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Selstad, Tor. (2011) Regional planstrategi. Oppsummering av erfaringer. 2011. ØF-rapport (13/2011).
 • Skjeggedal, Terje; Gundersen, Vegard; Harvold, Kjell; Vistad, Odd Inge. (2010) Frivillig vern av skog – evaluering av arbeidsformen. 2010.
 • Skjeggedal, Terje. (2008) Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna. Sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket. 2008. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling (2008:1).
 • Skjeggedal, Terje; Harvold, Kjell. (2008) Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker. 2008. ISBN 978-82-7071-764-4. NIBR-notat (121).
 • Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor; Markhus, Guri; Saglie, Inger-Lise; Thingstad, Per Gustav. (2001) Regimenes slagmark. Om arealutnytting og forvaltningsregimer i LNF-områder. 2001. ISBN 8277321139.