Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Henriksen, Eirik Hexeberg; Schjølberg, Ingrid; Gjersvik, Tor Berge. (2017) Vision Based Localization for Subsea Intervention. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7A: Ocean Engineering.
  • Henriksen, Eirik Hexeberg; Gjersvik, Tor Berge; Thorkildsen, Brede. (2015) Positioning of subsea modules using an automated ROV. OCEANS 2015 - Genova.

Rapport/avhandling

  • Tjomsland, Øyvind; Lie, Andreas Hansen; Gjersvik, Tor Berge; Diaz Arias, Mariana JC. (2016) Installaion and IMR Operations for the Subsea Gate Box. 2016.