Bakgrunn og aktiviteter

Svein Sævik

Fag:

TMR4305 Statisk og dynamisk analyse av marine konstruksjoner

MR8208 Dynamisk analyse av slanke marine konstruksjoner

Interesseområder:

- Ikke-lineære elementmetoder anvendt i konstruksjonsanalysen

- Spenninger og utmatning av fleksible stigerør og kabler

- Global respons av rørledninger, fleksible og stive stigerør under installasjon og drift

- Virelindusert respons av rørledninger og stigerør med indre strømning

- Offshore gruvedrift

- Utvikling av metoder og verktøy for spenningsanalyse av komplekse tverssnitt og rørledninger

- Utvikling av metoder for utmatningstesting av komplekse tverrsnitt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner