course-details-portlet

TMR4120 - Undervannsteknikk, grunnlag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet starter med en innføring i havvannets sammensetning og egenskaper, gir nødvendig basis kunnskap for å forstå lydforplantning, lysforhold og primærproduksjonen i havet, og forklarer hvordan dette anvendes i instrumenter for posisjonering, signaloverføring, kartlegging, måling og prøvetaking i havrommet. Emnet behandler videre oppbygging og virkemåte av systemer for transport og operasjon i havrommet, og gir metodegrunnlaget for beregning av påvirkningen fra havstrømmer og skipsbevegelse på hengende laster og kabelstyrte farkoster. Prosjektering, operasjon og evaluering av egenskaper til bemannede, fjernstyrte og autonome systemer blir gjennomgått. Emnet omfatter også utbygging av undervanns rørledningssystemer med vekt på systemdesign, materialvalg, sveising, beregning av veggtykkelse, hydrodynamisk stabilitet, problematikk rundt frie spenn på ujevn havbunn, oppførsel ved termisk ekspansjon, intervensjon, tilknytning mot brønnhoder/ infrastruktur og klargjøring for operasjon

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av prosesser i havet, og oppbygging og virkemåte til ulike undervannssystemer. Spesifikke læringsmål er: - Kunnskap om verdenshavenes utbredelse, dyp, strømforhold, temperaturforhold og saltholdighet/sjøvannstetthet. - Kjenne til design og bruksmuligheter for undervannsfarkoster som ROV og AUV. - Kunne planlegge undervannstekniske oppgaver som for eksempel lete ette og ta opp tapte objekter som fartøy, fly med mere fra ulike dyp på havbunnen, samt ta vare på disse etter opptak. - Kjenne til undervannstekniske posisjoneringssystemer. - Kunne skrive (gruppe)rapport fra komplekse undervanns operasjoner. - Kjenne til viktige problemstillinger knyttet til design, installasjon og operasjon av undervanns rørledninger - Kunne foreta enkle overslagsberegninger knyttet til installasjon, bestemmelse av veggtykkelse og nædvendig isolasjon Emnet danner basis for videregående kurs i undervannsteknikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk erfaring ved bruk av ROV, og arbeid med prosjektoppgave som skal gjennomføres som gruppearbeid. Alle medlemmene i gruppen får i utgangspunkt samme karakter. Obligatoriske øvinger. 75% kreves godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I vuderingen inngår skriftlig avsluttende eksamen og arbeider. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Diverse lærebøker, forelesningsnotater og tilgjengelig informasjon på nettet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0541 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 22.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 19
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 12
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU