Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Teigland, Andreas; Sangesland, Sigbjørn; Dale, Stein Inge. (2020) Casing Wear Simulation by Application of Real-Time Data and Predictive Modelling. ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 11: Petroleum Technology.