TPG4570 - Petroleumsgeofag, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med faglærerne innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Ingress:
Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet.

Kunnskaper:
Lære vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig prosjekt innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport iht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Ha vitenskapelig grunnlag for gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert prosjektarbeid under veiledning av faglærer.

Mer om vurdering

Ved gruppebasert prosjekt (normalt to studenter) får gruppen èn felles karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Petroleum Geosciences (MSG2)
Petroleumsfag (MIPETR)
Petroleumsfag (MTPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Petroleumsfag (MTPETR), Petroleumsfag (MIPETR), Ingeniørvitenskap og IKT (MTING, studieretning IKT og petroleumsfag) eller Master of Science in Petroleum Geosciences (MSG2). Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4560 15.0 01.09.2017
TGB4715 15.0 01.09.2017
TPG4540 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
27.10.2017

Innlevering
19.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.