course-details-portlet

TPG4570 - Petroleumsgeofag, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Fordypningsprosjektrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Fordypningsprosjektrapport 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med faglærerne innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Ingress: Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet.

Kunnskaper: Studenten lærer vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig prosjekt innen fagområdet.

Ferdigheter: Studenten skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i henhold til vedtatte standarder og med relevante digitale verktøy.

Generell kompetanse: Studenten får vitenskapelig grunnlag for gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt eller gruppebasert (normalt to studenter) prosjektarbeid under veiledning av faglærer.

Mer om vurdering

Ved gruppebasert prosjekt skal det avtales ved oppstart om vurderingen skal være individuell eller felles.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Petroleumsfag (MTPETR), Ingeniørvitenskap og IKT (MTING, studieretning IKT og petroleumsfag) eller Petroleum Geosciences (MSG2). Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPG4540 15.0 HØST 2017
TGB4560 15.0 HØST 2017
TGB4715 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geofysisk tolkning
 • Petroleumsgeofag
 • Petrofysikk
 • Petroleumsgeofysikk
 • Seismikk
 • Petroleumsgeologi
 • Anvendt geofysikk
 • Geofysikk
 • Geologi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Fordypningsprosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Fordypningsprosjektrapport 100/100

Innlevering
19.12.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU