course-details-portlet

TPG4162 - 3D visualisering av petroleumsdata

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

3D-visualisering av petroleumsdata. Oversikt over visualiseringsteknikker som benyttes for analyser og simuleringer innen petroleumsteknologi og petroleumsgeofag. Demonstrasjon av teknikker og industrielle løsninger. Datagrafisk fundament. Implementasjon av visualiseringsapplikasjoner ved hjelp av OpenGL programmeringsgrensesnitt og shaders. Håndtering av store datamengder.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal ha oversikt over relevante 3D-visualiseringsteknikker for tolking av analyser og simulering innen petroleumsteknologi og petroleumsgeofag samt kunne implementere visualiseringsteknikkene ved hjelp av OpenGL grafikk.

Kunnskaper: Studentene skal ha oversikt over relevante visualiseringsteknikker og kunne tilpasse disse til å fremme effektiv tolking av analyser og simuleringer innen petroleumsteknologi og petroleumsgeofag.

Digital Komponent: Studentene skal kunne implementere visualiseringsteknikkene ved C/C++ programmering mot OpenGL funksjonsgrensesnitt. I tillegg skal studentene kunne programmere grafikk-kort for utvalgte visualiseringsformål ved hjelp av OpenGL Shading Language.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå at visualisering kan brukes i mange fagdisipliner for effektiv tolking av simuleringer og beregningsresultat og kjenne basis for å utvikle løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Gjennomgang og diskusjon av teknikker, eksempler og programkode i plenum. Øvingsgjennomgang og tips. Dersom internasjonale masterstudenter deltar, blir emnet forelest på engelsk. Emneevaluering gjennomføres ved referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, tutorials, utvalgte artikler og materiale, OpenGL håndbok.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 23
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU