course-details-portlet

TPG4162 - 3D visualisering av petroleumsdata

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

3D-visualisering av petroleumsdata. Oversikt over visualiseringsteknikker som benyttes for analyser og simuleringer innen petroleumsteknologi og petroleumsgeofag. Demonstrasjon av teknikker og industrielle løsninger. Datagrafisk fundament. Implementasjon av visualiseringsapplikasjoner ved hjelp av OpenGL programmeringsgrensesnitt og shaders. Håndtering av store datamengder.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal ha oversikt over relevante 3D-visualiseringsteknikker for tolking av analyser og simulering innen petroleumsteknologi og petroleumsgeofag samt kunne implementere visualiseringsteknikkene ved hjelp av OpenGL grafikk.

Kunnskaper:
Studentene skal ha oversikt over relevante visualiseringsteknikker og kunne tilpasse disse til å fremme effektiv tolking av analyser og simuleringer innen petroleumsteknologi og petroleumsgeofag.

Digital Komponent:
Studentene skal kunne implementere visualiseringsteknikkene ved C/C++ programmering mot OpenGL funksjonsgrensesnitt. I tillegg skal studentene kunne programmere grafikk-kort for utvalgte visualiseringsformål ved hjelp av OpenGL Shading Language.

Generell kompetanse:
Studentene skal forstå at visualisering kan brukes i mange fagdisipliner for effektiv tolking av simuleringer og beregningsresultat og kjenne basis for å utvikle løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Gjennomgang og diskusjon av teknikker, eksempler og programkode i plenum. Øvingsgjennomgang og tips. Dersom internasjonale masterstudenter deltar, blir emnet forelest på engelsk. Emneevaluering gjennomføres ved referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, tutorials, utvalgte artikler og materiale, OpenGL håndbok.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU