Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Frydenberg, Stein. (2011) Capital structure theories and empirical tests : an overview. Capital structure and corporate financing decisions : theory, evidence, and practice.
  • Frydenberg, Stein. (2007) Investeringsanalyse og selskapsfinansiering. Concept rapport.
  • Frydenberg, Stein. (2003) The theory of capital structure : a review?. Frihet og mangfold. Festskrift til Odd G. Arntzen.