Bakgrunn og aktiviteter

Prosjekt Beskrivelse

Mitt doktorgradsarbeid er del av det ECOPA prosjektet (Economic Analysis of Coordinated Plug and Abandonment Operations), finansiert av Norges forskningsrådet. Målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan de store kostnadene tilknyttet til plugging av oljebrønner på norsk sokkel kan reduseres ved bedre planlegging og koordinering av aktiviteter, samtidig man unngår lekkasje og miljøskader.

I dette doktorgradsarbeidet vil vi utvikle en matematisk programmering modell for å estimere kostnadene på brønnplugging under ulike scenarier. Rammeverker vi bruker er innenfor heltalls- og stokastisk programmering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Myrseth, Velaug; Pérez-Valdés, Gerardo A; Bakker, Steffen J.; Midthun, Kjetil Trovik; Torsæter, Malin. (2016) Norwegian Open Source P&A Database. SPE Bergen One Day Seminar, 20 April, Grieghallen, Bergen, Norway.