course-details-portlet

TLOG1015 - Innføring i bedriftsøkonomi og data-analyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er obligatorisk i 1. årskurs i studieprogrammet INGLOG (Program-emne 1 identitetsemne). Det skal bidra til å gi en god forståelse for grunnleggende bedriftsøkonomi og data-analyse. Emnet består av en modul i grunnleggende økonomi (3,5 stp), og en modul i grunnleggende data-analyse (4 stp). Det faglige innholdet (se seksjonen for læringsutbytter) er tilpasset logistikkingeniørers behov for kunnskap og ferdigheter innen bedriftsøkonomi og data analyse. Flere emner videre i studieprogrammet bygger videre på dette emnet.

Læringsutbytte

Emnet skal formidler følgende kunnskaper til kandidaten

 • Generell kunnskap om bedriftsøkonomi og investeringsanalyse
 • Spesifikk kunnskap om prising under ulike markedsformer, finansregnskap, regnskapsanalyse kostnadsforløp, investeringsanalyse og internprising
 • Spesifikk kunnskap om ytelsesmåling i verdikjeder og logistikk
 • Generell kunnskap om datatyper og datainnhentingsmetoder både kvantitativ og kvalitativ
 • Spesifikk kunnskap om business-modellering, break-even-analyse, følsomhetsanalyse, trend-analyse, prognosering, datavisualisering og tolkning med eksempler fra logistikk
 • Spesifikk kunnskap om datasystemer for logistikk, ERP
 • Generell kunnskap om bruken av Big Data, Data Mining, og Machine Learning

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av grunnleggende bedriftsøkonomiske problemstillinger
 • Foreta skriftlige bedriftsøkonomiske analyser ved å benytte relevante beregningsmetoder og teori
 • Vurdere valg mellom ulike kvalitative og kvantitative data-analyse-metoder og anvende dem
 • Bygge enkle modeller i Microsoft Excel, og bruke teknikker for å analysere og visualisere data
 • Gjennomføre break-even-analyse, Pareto-analyse, trend-analyse i en logistikksammenheng
 • Løse andre reelle problemstillinger innen logistikk med eksempler fra lagerstyring (EOQ) og planlegging
 • Anerkjenne strukturen til integrerte datasystemer for logistikk (ERP)

Andre viktige læringsmål: Kandidaten skal kunne

 • Forstå rollen til logistikk i et helhetlig bedriftsøkonomisk perspektiv
 • Kunne anvende dataanalyse i logistikk og verdikjedestyring generelt og spesiell med tanke på fortsatt utvikling i digitalisering
 • Forstå rollen til digitalisering, bærekraft og etikk i næringsvirksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Læringsform består av undervisning og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Skriftlig, digital skoleeksamen.

6 øvinger. Minst 5 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kontinuasjonseksamen kan bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 5
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 14
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 3
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 3
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 3
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 6
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Dato endret, mer info kommer på epost
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU