Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser og veileder studenter i samfunnsgeografi, globalisering og innovasjonsstudier.

Forkningen tar for seg  nye former for politisk deltagelse og samfunnsengasjement og omhandler to tematisk hovedområder; (i) innovasjon og deltagelse i naturressursforvaltning, og (ii) ungdoms deltagelse i by- og samfunnsutvikling. Globalisering, transnasjonale relasjoner og medborgerskap er sentrale dimensjoner.

Det empiriske grunnlaget for forskningen er i hovedsak Norge og Indonesia, men jeg har også noe felterfaring fra ulike afrikanske land.

I tillegg til politisk deltagelse forsker jeg på international høyere utdanning og bruk av Internett i globale kunnskapsnettverk.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner