73591818 48116645
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7408

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Rye, Ståle Angen. (2016) Young People’s Construction of Global Citizenship Through Internet Use. Geographies of Global Issues: Change and Threat.