Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser og veileder studenter i samfunnsgeografi, globalisering og innovasjonsstudier.

Forskningen tar for seg nye former for politisk deltagelse og samfunnsengasjement og omhandler to tematisk hovedområder; (i) innovasjon og deltagelse i naturressursforvaltning, og (ii) ungdoms deltagelse i by- og samfunnsutvikling. Globalisering, transnasjonale relasjoner og medborgerskap er sentrale dimensjoner.

Det empiriske grunnlaget for forskningen er i hovedsak Norge og Indonesia, men jeg har også noe felterfaring fra ulike afrikanske land.

I tillegg til politisk deltagelse forsker jeg på international høyere utdanning og bruk av Internett i globale kunnskapsnettverk.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Rye, Ståle Angen. (2016) Young People’s Construction of Global Citizenship Through Internet Use. Geographies of Global Issues: Change and Threat.
 • Moe, Carl Erik; Rye, Ståle Angen. (2007) E-læring som element i lederutvikling - Kan e-læring bidra til endring av lederutførelse?. NOKOBIT 2007.
 • Rye, Ståle Angen. (2006) New Communication Technology and Distance Education - A case Study of a Master in Public Administartion in Indonesia. Organisations for Higher Learning: Leadership, ICT and Pedagogy.
 • Simonsen, Pål André Aarsand; Rye, Ståle Angen. (2003) IKT i skolens utvikling. IKT som prosjekt i skolen / Frøydis N. Vik (red.).

Rapport/avhandling

 • Austvik, Jostein; Rye, Ståle Angen. (2011) Digitale medier, samfunnsfag og samfunnsengasjement. 2011. ISBN 978-82-7117-681-5. Skriftserien, Universitet i Agder (154).
 • Rye, Ståle Angen. (2008) Conditions of Connectivity. The Internet and the time-space of distance education in Indonesia. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2008. ISBN 9788247113349.
 • Rye, Ståle Angen; Moe, Carl Erik. (2007) Dialog, kommunikasjon og e-læring. Universitetet i Agder. 2007.
 • Rye, Ståle Angen. (2004) Mellom tradisjon og ny teknologi. 2004. ISBN 8279470298.
 • Rye, Ståle Angen; Simonsen, Pål André Aarsand. (2004) Mellom tradisjon og ny teknologi : en studie av elever og lærere i ett teknologitett læringsmiljø. Universitetet i Oslo. 2004. ISBN 8279470298.
 • Rye, Ståle Angen. (1999) Mennesket og de fysiske omgivelsene : en teoretisk diskusjon. Universitetet i Agder. 1999. ISBN 8271173979.
 • Rye, Ståle Angen. (1998) Geografiutdanning ved siden av jobb og utenfor lærestedet : en utredning av muligheter og konsekvenser av en utbygging av et fjernundervisning- og etterutdanningstilbud ved Geografisk institutt, NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 1998.