Bakgrunn og aktiviteter

  • Ph.d. stipendiat i medisin og helsevitenskap, NTNU
  • Universitetslektor med mastergrad i sykepleievitenskap fra universitetet i Oslo
  • Emner: Medisinsk og kirurgisk sykepleie