course-details-portlet

TFE4208 - Innvevde systemer designprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er forbeholdt studenter som spesialiserer seg innen innvevde systemer ved studieprogram for "Elektronisk systemdesign og innovasjon" og med hovedprofil "Design av digitale og innvevde systemer". Emnet gir spesialisert øvelse i bruk av moderne metoder, teknikker og verktøy for utvikling av innvevde systemer. Innledningsvis gis det forelesninger og orienteringer om de verktøy og hjelpemidler som er tilgjengelige i laboratoriet for spesifikasjon, konstruksjon, verifikasjon og utprøving av kretser, programvare og systemer. Deretter gjennomfører studentene et realistisk utviklingsprosjekt som gruppearbeid. Arbeidet innebærer spesifikasjon, mikrokontrollerprogrammering, FPGA-utvikling, testing, verifikasjon og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten -har spesialisert kunnskap om designprosessen for et innvevd system. -har kunnskap om bruk av state-of-the-art verktøy for utvikling av maskinnær programvare og maskinvare og integrasjon mot sensorer og aktuatorer. -har god kunskap om hvordan et designprosjekt skal styres for å nå oppsatte mål innen angitte frister. Ferdigheter: Kandidaten -kan jobbe med en avansert problemstilling som bare er definert på overordnet nivå. -kan utføre utvikling, feilsøking, og feilretting av avanserte systemer som inkluderer rekonfigurerbar logikk og mikrokontrollere med programvare. Generell kompetanse: Kandidaten -kan jobbe i gruppe på et prosjekt med et overordnet mål. -kan ta valg basert på begrenset informasjon, og å leve med disse valgene om de viser seg å være suboptimale. -kan evaluere sine valg når bedre informasjon blir tilgjengelig, samt forbedre sin løsning der dette er mulig.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidet foregår i grupper tilpasset størrelsen på den aktuelle oppgaven og gjennomføres i tilknytning til egnet laboratorium.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)

Forkunnskapskrav

TFE4141 Design av digitale systemer 1 eller tilsvarende, TDT4258 Maskinnær programmering eller tilsvarende

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Elektronikk
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • IKT
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering
03.04.2023

Innlevering
04.05.2023


07:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU