Siw Tone Innstrand

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
73597450
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 11 * 11527

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner