Bakgrunn og aktiviteter

 

Undervisning

  • KJ-2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi (hvert vårsemester)
  • KJ-3021 Kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi (hvert høstsemester)

Forskning

NMR strukturopplysninger av naturlige og syntetiske forbindelser. Naturstoff kjemi

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner