course-details-portlet

KJ2022 - Spektroskopiske metoder i organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Ved forelesninger, gruppeøvinger og individuelle semesteroppgaver gjennomgås prinsippene for infrarødt spektra, 1H- og 13C- kjernemagnetisk resonans (1D og 2D spektra) og massespektra. Emnet er spesielt konsentrert om tolkning av spektra for organiske forbindelser. Obligatorisk semester oppgave.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: 1) Forklare prinsippene til IR, MS og NMR spektroskopi. 2) Forklare konstruksjon/design til spektrometre. 3) Kjøre IR spektrometer, utføre analyser, innhente og behandle spektra. 4) Analysere og tolke spektroskopiske data. 5) Bruke spektroskopiske data til strukturoppklaring av en ukjent forbindelse eller til å løse et struktur-relatert problem 6) Fullføre semesteroppgave, som innebærer utføring eksperimenter, innhenting spektroskopiske data og strukturoppklaring av en ukjent organisk forbindelse med å kombinere forskjellige spektroskopiske data. 7) Skrive semesteroppgaves rapport, som inneholder beskrivelse av brukte spektroskopiske metoder, analysering av data og beskrivelse av framgående oppklaringsprosedyre. Rapporten er obligatorisk, individuell, må være godkjent og teller som 10% av eksamen. 8) Planlegge best egnet sett av spektroskopiske metoder for gitt struktur-relatert problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (4 timer per uke), obligatorisk semesteroppgave hvor en ukjent forbindelse skal strukturoppklares med anvendelse av forelest spektroskopiske metoder og praktiske øvinger (ca. 20 timer). Godkjent individuell rapport er forutsetning for å ta eksamen og er gyldig i 4 semestre. Undervisningen gis på engelsk.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave (fra våren 2023)

Mer om vurdering

Eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i organisk kjemi tilsvarende KJ1021 og KJ1024 eller KJ1020 eller TKJ4102 og TMT4122.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ222 7.5
MNKKJ222 7.5
MNKKJ221 6.0
TKJ4115 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL121 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 34
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU