KJ3021 - Kjernemagnetisk resonansspektroskopi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Prinsippet for moderne NMR spektroskopi og anvendelsen av denne metoden innen organisk kjemi vil bli behandlet. NMR puls teknikk foreleses. Varianter av 1D eksperimenter, bla. dobel resonans- og eksperimenter med komplekse pulssekvenser er diskutert. To-dimensionale eksperimenter og anvendelsen til statisk og dynamisk strukturbestemmelse vil bli gjennomgått. Utvalgte eksempler fra litteraturen blir gjennomgått og diskutert.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

1) Forstå prinsippene NMR er basert på.
2) Forstå begrepene av en 1D og 2D NMR eksperiment.
3) Trekke ut spesifikke opplysninger om struktur av forbindelser fra ulike NMR eksperimenter.
4) Ha evner til å kombinere opplysninger fått fra ulike NMR eksperimenter for å opplyse ukjente strukturer og løse struktur-relaterte problemer.
5) Velge relevante NMR eksperimenter som egner seg best til et gis problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (2 timer per uke) og øvinger (3 timer per uke). Undervisningen gis på engelsk. Eksamensoppgavene vil bare bli gitt på engelsk, og besvarelsene må også avgis på engelsk.
Ved utsatt eksamen eller eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Kursmateriell

H. Friebolin: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, 5. ed., Wiley-VCH, 2011. E. Breitmaier: Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry, 3. ed., Wiley, 2002.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ3022 7.5 01.09.2012
MNKKJ321 7.5
MNKKJ321 7.5
TKJ4120 7.5 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , R73 , E4
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 28.05.2018 09:00 F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.