course-details-portlet

KJ3021 - Kjernemagnetisk resonansspektroskopi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Prinsippet for moderne NMR spektroskopi og anvendelsen av denne metoden innen organisk kjemi vil bli behandlet. NMR puls teknikk foreleses. Varianter av 1D eksperimenter, bl.a. dobbel resonans- og eksperimenter med komplekse pulssekvenser er diskutert. To-dimensjonale eksperimenter og anvendelsen til statisk og dynamisk strukturbestemmelse vil bli gjennomgått. Utvalgte eksempler fra litteraturen blir gjennomgått og diskutert.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

1. Forklare grunnleggende prinsipper av NMR på en avansert nivå.

2. Forklare begrepene av 1D og 2D NMR eksperimenter.

3. Vise effekten som basiske pulssekvenser har på makroskopisk magnetisasjon med å bruke Blochs vektor modell.

4. Vise og forklare funksjon av viktigste enheter til en NMR instrument.

5. Forberede prøve til NMR eksperiment.

6. Behandle 1D og 2D NMR data med å bruke Mnova program.

7. Analysere spektra med det samme programmet og tolke dem.

8. Oppklare struktur av en ukjent forbindelse fra gitt sett av spektra.

9. Planlegge best egnet sett av NMR eksperimenter for et gitt struktur-relatert problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (2 timer per uke) og øvinger (3 timer per uke). Undervisningen gis på engelsk. Eksamensoppgavene vil bare bli gitt på engelsk, og besvarelsene må også avgis på engelsk.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Mer om vurdering

Ved eksamen som avholdes i et semester der emnet ikke blir undervist kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

H. Friebolin: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, 5. ed., Wiley-VCH, 2011. E. Breitmaier: Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry, 3. ed., Wiley, 2002.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKKJ321 7.5
MNKKJ321 7.5
TKJ4120 7.5 VÅR 2006
KJ3022 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 3
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 34
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU