Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

 • Medisinstudiet ved NTNU (cand.med. 2007)
 • Turnustjeneste ved Sykehuset Østfold HF og Sarpsborg kommune 2008-2009
 • Stipendiat ved ISM, NTNU 2009-2013
 • Forsker ved ISM, NTNU 2013 -2015
 • Postdoktor ved ISM, NTNU 2013 - 2017
 • Forsker ved ISM, NTNU 2017 - 2018
 • Forsker ved IKOM, NTNU 2017 - 2018
 • Førsteamanuensis ved ISM, NTNU 2018 - 

Ph.d. i samfunnsmedisin

"Pregnancy and breast cancer risk. Prospective studies of Norwegian women". Doctoral theses at NTNU, 2013:6. ISBN 978-82-471-4100-7.

Pågående prosjekter

Tidligere prosjekter

Undervisning

 • Medisinstudiet: Tråd i helsefremming og forebygging, PBL, Blackboard
 • SMED8002 Epidemiologi 2 (underviser)
 • Master i folkehelse: FH3000 (underviser) og FH3006 (emneansvarlig) 
 • Veiledning
 • KLH3002 Epidemiologi 1 (emneansvarlig 2014/2015 - 2016/2017)

Andre faglige interesser

 • Kausalitet
 • Epidemiologiske metoder
 • Stata

Verv

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner