Bakgrunn og aktiviteter

Pål Sætrom bruker datamodeller for å studere hvordan endringer i genregulering kan kontrollere utvikling og forårsake sykdom. See the English version for details.

Publikasjoner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner