MOL4901 - Masteroppgave i nanoteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et prosjektarbeid med en belastning på 30 studiepoeng. Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående forskningsprosjekter relatert til nanomedisin / bionanoteknologi ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle tema samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten: * kunne formulere en presis vitenskapelig problemstilling * være i stand til å teste og besvare en vitenskapelig problemstilling * ha ferdigheter til å bearbeide data fra en undersøkelse/ eksperiment * kunne presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk *ha ferdigheter til å framstille og formidle resultatene i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer * kunne beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Forkunnskapskrav

Emnet inngår som en del av master i nanoteknologi (MTNANO).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.