course-details-portlet

MOL4901 - Masteroppgave i nanoteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et prosjektarbeid med en belastning på 30 studiepoeng. Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående forskningsprosjekter relatert til nanomedisin / bionanoteknologi ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle tema samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

  • kunne formulere en presis vitenskapelig problemstilling
  • være i stand til å teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
  • ha ferdigheter til å bearbeide data fra en undersøkelse/ eksperiment
  • kunne presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk
  • ha ferdigheter til å framstille og formidle resultatene i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer
  • kunne beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave skal inngå en avtale om veiledning. Dette gjøres via elektronisk skjema i Sharepoint. Normal kontakttid med veileder/-ne for denne masteroppgaven ved Fakultet for naturvitenskap er 25 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver innlevert fra og med 01.04.2014 skal sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver Utfyllende informasjon finnes på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypningsordning+og+masteroppgave+ved+IBT+-+sivilingeni%C3%B8r.

Mer om vurdering

Følger Institutt for fysikks, ved NTNU, prosedyrer for innlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nanoteknologi (MTNANO)

Forkunnskapskrav

Emnet inngår som en del av master i nanoteknologi (MTNANO). Krever at de ni første semestre er godkjent, inkludert godkjent fordypningsprosjekt på 15 studiepoeng som gjøres i niende semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisin
  • Nanoteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU