course-details-portlet

PD6012 - Grunnleggende verktøy i designprosess

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Emnet består av ulike moduler innen design som har særlig relevans for arbeid i offentlig eller privat sektor for å skape gode og bærekraftige produkter og tjenester. Emnet fokuser sterkt på mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling, digitalisering og behovet for bærekraft i fremtidens produkter og tjenester.

Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid i alle moduler vil i stor grad være basert på virksomhetens behov eller kandidatens bakgrunn. Det vil si at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete caser som er aktuelle og relevante for virksomheten eller kandidaten. Det betyr at kursdeltakerne i praksis er på jobb under kurset, og kan ta med seg resultatet hjem til sin virksomhet, eller bruke det til å bygge viktig kompetanse for fremtidens arbeidsliv.

Hver modulene gjennomføres som digitale samlinger på 3 x 2 timer, med digital oppfølging av studentene. En konkret gjennomføringsplan i hver modul settes opp umiddelbart etter en eventuell tildeling av midler. Gjennomføringsplanen for den enkelte modul koordineres slik at det er mulig å delta på alle sammen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

 • Kjenne til de mest sentrale begrepene og bakgrunnen til tjenestedesign
 • Forstå prinsippene rundt hvordan tjenestedesign kan anvendes
 • Kjenne til grunnleggende tematikk innen strategisk design i form av å realisere verdien av design og designtankegang i større organisasjoner og bedrifter; inkludert fremtidsrettet konkurransesituasjoner, endring og systemtankegang.
 • Forstå verdien av visuell formidling av kompleks kunnskap

Ferdigheter:

 • Studenten kan gjennomføre de mest grunnleggende teknikkene i tjenestedesign, visuell formidling og strategisk design.
 • Emnet gir en innføring og praktisk trening i forskjellige former for visuell formidling av forskning og kunnskapsarbeid i presentasjoner, postere og tekster.
 • Emnet gir kandidaten et godt grunnlag for å lage gode og leservennlige figurer, illustrasjoner og datavisualiseringer til presentasjoner, rapporter og markedsføringsmateriell.
 • Studentene lærer praktiske måter å bruke visuelle kommunikasjonsmidler til sine egne prosjekter som presentasjoner og plakater.

Læringsformer og aktiviteter

Hver av modulene gjennomføres som digitale samlinger på 3 x 2 timer, med digital oppfølging av studentene. En konkret gjennomføringsplan i hver samling settes opp umiddelbart etter oppstart. Gjennomføringsplanen for den enkelte samling koordineres slik at det er mulig å delta på alle sammen.

Samling 1 Visuell formidling : 2 timer forelesning med øvelse + selvstudium og oppgaveinnlevering

Samling 2: Strategisk design 2 timer forelesning med øvelse + selvstudium og oppgaveinnlevering

Samling 3: Tjenestedesign og designprosess. 2 timer forelesning + øvelse og oppgaveinnlevering

Mer om vurdering

Tre gruppeinnleveringer i løpet av semesteret. Dersom man ikke består på en av de tre oppgavene, kan man levere den ene oppgaven på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Minimum fullført bachelorgrad i tillegg til to års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Kursmateriell avhenger av hvilke innføringsemner som inngår, og deles ut av faglærer i hvert enkelt innføringsemne.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designstrategier
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU