course-details-portlet

IDG3950 - Veifinningssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

 • Skilt og veifinningssystemer for bygninger og uterom
 • Hva er veifinning?
 • Faktorer som har innvirkning på folks veifinningsevne
 • Konsekvenser for inadekvate veifinningssystemer
 • Multinivå-veifinningsstrategier og utvikling av et effektivt veifinningssystem

Skilt:

 • Lesbarhet
 • Leselighet og posisjonering
 • Retningsindikerende skilt, lokasjonsindikerende skilt, oversiktsskilt
 • Sikkerhets- og advarselsskilt
 • Brukersentrert utviklingsmetodikk
 • Veifinning og universell utforming
 • Digital og multimodal veifinning
 • Veifinningssystemers rolle i strategisk design
 • Kart for veifinning

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å analysere eksisterende veifinnings- og skiltsystemer. Studentene skal ha en forståelse av viktigheten av en systematisk, helhetlig analyse i arbeidet med design av veifinningssystemer, og skal ha trening i å bruke brukersentrerte metoder som personas og scenarier, brukerreiser, prototyping og brukertesting og -involvering i designprosessen.

Ferdigheter:

Videre skal studentene være i stand til å foreslå nye veifinningssystemer for brukere av menneskeskapte miljøer som f.eks. et universitetsområde, et sykehus, et kjøpesenter eller en flyplass. Studentene skal kunne redegjøre for psykologiske, kognitive, typografiske, formmessige og materialrelaterte aspekter i arbeidet ved utforming av veifinningssystemer. Studentene skal ha trening i design og presentasjon av veifinningssystemer, og skal kunne redegjøre for ulike hensyn relatert til universell utforming i veifinningsløsninger. Videre skal studentene være bevisstgjort rundt bruk av ny og tradisjonell teknologi i veifinningsløsninger.

Generell kompetanse:

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert. Studentene har utviklet en økt bevissthet og kompetanse om hvordan FNs bærekraftsmål kan ivaretas i design av skilt- og veifinningssystemer; spesifikt hvordan veldesignede systemer kan redusere ulikheter og bidra til tilrettelegging av menneskeskapte miljøer gjennom prinsipper for universell utforming (FNs bærekraftsmål 10: «Mindre ulikhet») og hvordan man kan hensynta bærekraftsmål 12: «Ansvarlig forbruk og produksjon» gjennom valg av materialer og vurderinger av nødvendige designintervensjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvelser, og gruppeprosjekt med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, designprosess og resultat må dokumenteres.

Mer om vurdering

Mappen inneholder et designforslag for, og dokumentasjon av, et veifinningssystem.

Prosjektet utvikles iterativt med ukentlige veiledninger.

Endelige resultater leveres samlet ved emnets avslutning. Prosjektet presenteres på oppsatt tidspunkt for klassen.

Summativ vurdering ved semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått.

Ved ikke bestått må ny mappe etableres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Grafisk design (BMED)

 • IDG1101 Typografi 1
 • IDG1010 Typografi 2
 • IDG2015 Strategisk design

Kursmateriell

Gibson, David (2009). The wayfinding handbook: information design for public places. New York: Princeton Architectural Press. Lynch, Kevin (1960). The image of the city. Cambridge, Mass.: MIT Press. Miller, Colette, og David Lewis (1999). Wayfinding: effective wayfinding and signing systems: guidance for healthcare facilities. London: NHS Estates og Stationary Office. (Campus-biblioteket har et sett med utlånseksemplarer). STØTTELITTURATUR: Black, Alison, Paul Luna, Ole Lund, og Sue Walker (red.) (2017). Information design: research and practice. London og New York: Routledge. Mollerup, Per (2013). Wayshowing > wayfinding: basic and interactive. Baden: Lars Müller Publishers. Aktuelle klassenummer i NTNU i Gjøviks bibliotek: 302.23 Infodesign, 526, 720.103

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950008 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU