Bakgrunn og aktiviteter

Øivind Strand er professor i innovasjon ved Avdeling for International Business ved NTNU i Ålesund. Han er utdanna Maskiningeniør frå Høgskolen i Telemark og er Dr. Scient frå Universitetet i Oslo. Han har 10 års erfaring frå maritim leverandørindustri, klasseselskap og engineering. Forskningsinteressene omfattar Trippel helix innovasjonsteori, regional utvikling og entreprenørskapsutdanning.

Ivanova, I., Strand, Ø. & Leydesdorff, L. What Is the Effect of Synergy Provided by International Collaborations on Regional Economies? J Knowl Econ (2017). doi:10.1007/s13132-017-0480-2

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Strand, Øivind; Nesset, Erik; Yndestad, Harald. (2015) Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1. 2015. ISBN 978-82-8285-087-2.

Del av bok/rapport

  • Wiig, Michelle; Torheim, Tobias; Strand, Øivind; Solli-Sæther, Hans; Nesset, Erik. (2017) Technological innovation capability of maritime equipment suppliers in a Scandinavian region. ISPIM Innovation Forum, Toronto, Canada (2017) - Fostering Innovation Ecosystems - ISBN 978-952-335-019-9.
  • Strand, Øivind. (2016) Trippel heliks, frå metafor til matematisk modell. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.
  • Helgesen, Øyvind; Strand, Øivind. (2015) Fra regional utvikling til regionutvikling? Hva har skjedd i region Skåne i Sverige?. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014.